Ripple verzoekt rechtbank om SEC’s dwangmotie af te wijzen

Ripple heeft bezwaar aangetekend tegen de motie van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) om bepaalde ontdekkingen na de klacht af te dwingen. In een op 19 januari 2024 gedateerde indiening, gericht aan de Eer. Sarah Netburn van het Southern District of New York, gaf het blockchainbedrijf zijn redenen voor het verzet tegen de verzoeken van de SEC.

Ripple verzet zich tegen SEC’s verzoek om ontdekking

Ripple betoogde dat de verzoeken van de SEC niet tijdig waren, daarbij opmerkend dat de commissie heeft nagelaten haar verzoeken te doen terwijl de ontdekking van feiten open was. Daarom heeft het agentschap geen goede reden om dit nu te laat te doen. Ripple merkte verder op dat beide partijen al hadden gepleit of ontdekking na de klacht gepast was, waarbij de SEC nooit betoogde dat ontdekking na de klacht relevant was voor de remedies.

Een andere reden die Ripple aanvoerde voor het verzet tegen het verzoek is het falen van de SEC om elk van de verzoeken op de merites te rechtvaardigen. Volgens de indiening heeft de informatie die de SEC zoekt geen invloed op de vaststelling van remedies door de rechtbank. Ripple betoogde dat de SEC wenst dat de rechtbank een samenvattende beslissing neemt over de merites van de vraag of Ripple’s verkoop na de klacht investeringscontracten vormen.

Ripple weerlegt SEC’s eisen voor post-klacht documenten

Het blockchainbedrijf smeekte de rechtbank om het verzoek van de SEC niet te volgen, daarbij opmerkend dat dit in strijd is met de wet en zou leiden tot een intense en langdurige periode van feitenontdekking. Belangrijker nog, de indiening betoogde dat de samenvattende procedure van de SEC Ripple zou beroven van beschermingen die van toepassing zouden zijn op een voorafgaand onderzoek naar nieuw gedrag. Het merkte ook op dat de SEC al zijn ondervragingen in de zaak had gebruikt en zichzelf niet eenzijdig meer kon verlenen.

De SEC had eerder gevraagd aan de rechtbank om Ripple te dwingen om geauditeerde financiële verklaringen voor 2022 en 2023 te produceren. Het agentschap zocht ook van de rechtbank om Ripple te vragen om alle contracten voor de verkoop of overdracht van XRP aan “niet-werknemer-tegenpartijen” na de klacht te produceren en een ondervraging te beantwoorden over de hoeveelheid “opbrengsten van XRP Institutionele Verkopen” die het ontving na het indienen van de Klacht voor bepaalde contracten.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!