Greenpeace spreekt zich uit tegen Bitcoin ETF’s

De bekende milieuorganisatie Greenpeace heeft haar bezorgdheid geuit over de recente goedkeuring van verschillende spot Bitcoin exchange-traded fund (ETF)-producten door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). De organisatie beschouwt deze goedkeuring als een ‘keerpunt’, omdat zij gelooft dat dit de toenemende betrokkenheid bij Bitcoin betekent, wat door hen gezien wordt als een zeer vervuilend product.

Greenpeace pleit tegen verschillende ETF-aanbevelingen

Als reactie op de goedkeuring van Bitcoin ETF’s door prominente financiële entiteiten als BlackRock en Fidelity, stelt Greenpeace dat deze bedrijven een actieve rol moeten spelen bij het aanpakken van de koolstofemissieproblemen die verband houden met Bitcoin. Rolf Skar, de National Campaigns Director bij Greenpeace USA, verklaarde dat de goedkeuring van Bitcoin ETF’s het voor beleggers gemakkelijker maakt om op Bitcoin te wedden, een bezit dat volgens Greenpeace een aanzienlijk vervuilingsprobleem heeft.

Skar benadrukte de mogelijke gevolgen van deze goedkeuring en benadrukte dat deze een ernstige uitdaging vormt voor de voortdurende inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen en de gevolgen van de klimaatcrisis te verzachten. Volgens hem markeert de goedkeuring van Bitcoin ETF’s een cruciaal moment in de acceptatie door de financiële sector van Bitcoin, een notoir energie-intensieve cryptocurrency. Bovendien uitte Skar zijn zorgen over de impact van ETF-goedkeuring op de prijsdynamiek van Bitcoin. Hij betoogde dat de introductie van deze financiële producten waarschijnlijk de vraag naar Bitcoin zou doen toenemen, waardoor de prijs ervan zou stijgen.

Bitcoin ETF’s en het effect ervan op het klimaat en de samenleving

Rolf Skar legde ook uit dat naarmate de waarde van Bitcoin stijgt, meer miners worden gestimuleerd om deel te nemen aan het miningproces, wat bijdraagt aan een hoger energieverbruik. Een belangrijk twistpunt voor Greenpeace is de ecologische voetafdruk van Bitcoin-mining. Skar wees erop dat het merendeel van de energie die wordt gebruikt bij Bitcoin-mining afkomstig is van fossiele brandstoffen, wat leidt tot verhoogde koolstofemissies en watergebruik. In essentie wordt de goedkeuring van Bitcoin ETF’s door Greenpeace gezien als een overwinning voor leidinggevenden bij grote Wall Street-bedrijven, maar als een tegenslag voor zowel het milieu als de samenleving.

Het verzet van Greenpeace tegen de impact van Bitcoin op het milieu is niet nieuw. In 2021 stopte de organisatie met het accepteren van Bitcoin-donaties en heeft zij consequent gepleit voor wijzigingen in de onderliggende code van Bitcoin. Concreet ondersteunt Greenpeace de overgang van het consensusmechanisme van Bitcoin van proof-of-work naar proof-of-stake. Deze voorgestelde wijziging heeft tot doel het energieverbruik dat nodig is om het Bitcoin-netwerk te exploiteren en te beveiligen, te verminderen. Het standpunt van de organisatie weerspiegelt een breder debat binnen de cryptocurrency-gemeenschap over de ecologische duurzaamheid van verschillende blockchain-technologieën.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!