Europese Bankautoriteit komt met nieuwe richtlijnen voor crypto

De Europese Bankautoriteit (EBA) heeft haar richtlijnen ter bestrijding van het witwassen van geld (AML) en de financiering van terrorisme (CTF) uitgebreid met aanbieders van crypto-activadiensten (CASP’s). Dit besluit markeert een cruciale stap in de inspanningen van de EU om het misbruik van cryptovaluta bij illegale financiële activiteiten tegen te gaan.

De richtlijnen van de EBA richten zich op de unieke risico’s die verbonden zijn aan cryptocurrencies. Deze omvatten mogelijkheden voor snelle overdracht en functies die gebruikers mogelijk anonimiseren, waardoor het risico op witwassen en terrorismefinanciering toeneemt. De richtlijnen bieden CASP’s een raamwerk om deze risico’s effectief te identificeren en te beoordelen.

De EBA adviseert CASP’s om verschillende aspecten van hun activiteiten onder de loep te nemen als reactie op deze uitdagingen. Deze gebieden omvatten hun klantenbestand, de soorten cryptoproducten die ze aanbieden, hun leveringskanalen en de geografische locaties van hun activiteiten. Het identificeren van kwetsbaarheden op deze gebieden is van cruciaal belang voor het begrijpen en beperken van potentiële risico’s.

De richtlijnen bevelen verder aan dat CASP’s hun risicobeperkende strategieën dienovereenkomstig aanpassen, waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op het gebruik van blockchain-analysetools. Deze aanpak heeft tot doel de verdedigingsmechanismen van CASP’s te versterken tegen mogelijk misbruik voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.

De richtlijnen van de EBA erkennen ook het onderling verbonden karakter van de financiële sector. Bijgevolg reiken ze verder dan CASP’s en omvatten ze ook andere krediet- en financiële instellingen die blootstelling hebben aan crypto-activa of interactie hebben met dienstverleners op het gebied van cryptocurrencies. De richtlijnen wijzen op een verhoogd risico wanneer deze instellingen zich bezighouden met niet-geautoriseerde CASP’s.

Om dit risico aan te pakken, presenteren de richtlijnen van de EBA een alomvattende aanpak die zorgt voor een samenhangende strategie in het hele financiële landschap. Deze aanpak heeft tot doel de implementatie van op risico gebaseerde strategieën voor AML en CTF in de hele EU te harmoniseren. De harmonisatie wordt essentieel geacht voor het creëren van een verenigd front tegen financiële criminaliteit in de regio.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!