Hof van Beroep van Montenegro herroept uitleveringsbeslissing van Do Kwon

Het Hof van Beroep van Montenegro heeft het beroep van de advocaten van Do Kwon aanvaard, waarbij de beslissing van de Hogere Rechtbank om de oprichter van Terraform Labs uit te leveren aan Zuid-Korea of de VS wordt ingetrokken.

Daarom heeft het Hof van Beroep de beslissing van de Hogere Rechtbank in de hoofdstad Podgorica geannuleerd. Het heeft de zaak terugverwezen naar de basisrechtbank voor herziening en een daaropvolgende beslissing.

Op 17 november stelde de Hogere Rechtbank vast dat aan de wettelijke voorwaarden voor de uitlevering van Kwon was voldaan. Zowel de VS als het geboorteland van Kwon, Zuid-Korea, hebben maandenlang geprobeerd hem uitgeleverd te krijgen om terecht te staan voor fraude gerelateerde aanklachten. De officiële verklaring van het Hof van Beroep van Montenegro van 19 december verklaarde echter:

“Bij het beslissen over het beroep van de advocaten van de verdediging heeft het Hof van Beroep vastgesteld dat de beslissing van de [Hogere Rechtbank] werd beïnvloed door een aanzienlijke schending van het [Wetboek van Strafvordering], wat terecht wordt opgemerkt in het beroep van de verdediging, omdat de beslissing geen reden geeft achter de beslissende feiten, en de gegeven redenen zijn onduidelijk, wat grond is om de beslissing in te trekken.”

Naar aanleiding van het verzoek van Zuid-Korea heeft de onderzoeksrechter Kwon gehoord en ermee ingestemd dat hij snel zou worden uitgeleverd. De rechter heeft echter de beklaagde niet gehoord met betrekking tot het verzoek om uitlevering aan de VS.

Dit betekent dat de Hogere Rechtbank in strijd handelde met de relevante wet, aldus het Hof, die vereist dat de onderzoeksrechter de persoon informeert waarom en waarom zijn uitlevering wordt gevraagd, zodat deze zich kan verdedigen.

Het Hof van Beroep was nog niet klaar. Het heeft een andere beslissing van de Hogere Rechtbank ingetrokken. De Hogere Rechtbank in Podgorica stelde de uitlevering van Kwon eerder uit totdat zijn vier maanden durende gevangenisstraf was beëindigd. Kwon werd betrapt bij een poging om het land te ontvluchten met vervalste paspoorten. Maar het laatste vonnis stelt dat:

“De beslissing van de [Hogere Rechtbank] werd ingetrokken vanwege ernstige schendingen van strafprocesrechtelijke bepalingen […] omdat de beslissing over het al dan niet uitstellen van uitlevering niet onder de jurisdictie van de rechtbank valt, die alleen bepaalt of aan de wettelijke voorwaarden voor uitlevering is voldaan, maar binnen de jurisdictie van de Minister van Justitie valt.”

De zaak zal opnieuw worden behandeld, en het zal even duren voordat Kwon zijn lot te weten komt. Hij wordt gezocht voor tal van schendingen van effectenwetten in verband met de ineenstorting van Terra en Luna in mei 2022. De crash kostte de markt naar schatting $40 miljard.

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) diende een rechtszaak in tegen de oprichter van Terraform Labs wegens fraude. Zuid-Korea heeft ook een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Ze strijden al geruime tijd om zijn uitlevering.

Kwon en zijn vermeende medeplichtige, CFO Han Chang-Joon van Terraform Labs, waren op de vlucht in Azië en Europa en werden vorig maart in Montenegro gearresteerd.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!