Meer dan 1.000 Discord-gebruikers binnen Stargate-community opgelicht

In een schokkende onthulling heeft een Discord-moderator de blootstelling van een oplichterij binnen de Stargate-community aan het licht gebracht, waarbij meer dan 1.000 gebruikers werden gemanipuleerd om tokens in te zetten.

De oplichting, gericht op het Stargate Snapshot-platform, resulteerde in aanzienlijke financiële verliezen voor de getroffen gebruikers. De Discord-moderator, werkzaam binnen LayerZero, het onderliggende netwerk van Stargate, onthulde dat de oplichter op slinkse wijze een bedrieglijk voorstel presenteerde en een phishing-link gebruikte om gebruikers te misleiden om STG-tokens in te zetten.

Fraudulent stemming voorbijgeleid op Stargate-platform

Een bedrieglijke situatie ontvouwde zich op het Stargate-platform, waar tokenhouders actief deelnamen aan het stemproces voor diverse voorstellen met betrekking tot het protocol. De oplichter maakte misbruik van deze betrokkenheid door een fictief voorstel te initiëren, wat resulteerde in meer dan 1.000 gebruikers die onbedoeld deelnamen aan de valse stemming.

Na het incident slaagde de oplichter erin meer dan $43.000 aan winst te genereren. Dit bedrag werd geverifieerd door PeckShieldAlert, een beveiligingsentiteit, die het digitale gedrag van de oplichter en de bijbehorende wallet transacties nauwlettend volgde.


PeckShieldAlert is actief bezig met het traceren van digitale sporen van de oplichter, waarbij serieuze inspanningen worden geleverd om de walletadressen van de oplichter en gerelateerde transacties te achterhalen. Deze inspanningen zijn van cruciaal belang, aangezien ze waardevolle aanwijzingen kunnen opleveren voor verdere onderzoeken.

Het Stargate-platform volgt doorgaans een proces waarbij houders van STG-tokens voorstellen indienen. Deze voorstellen, variërend van Core- tot Protocolvoorstellen, worden vervolgens onderworpen aan stemming door houders van veSTG-stemkracht. Voorstellen die positief worden beoordeeld, kunnen verder worden voorgelegd aan Snapshot voor governance-stemmingen.

Opkomst van Discord oplichtingstrends

Discord wordt steeds vaker getroffen door oplichtingspraktijken, zoals recentelijk geïllustreerd op het Stargate Snapshot-platform. Deze incidenten zijn een groeiende trend, waarbij hackers het open karakter van Discord benutten om gebruikers te bedriegen met cryptocurrencies, NFT’s en geld.

Eerdere voorvallen omvatten aanvallen op Discord-kanalen van prominente platforms zoals OpenSea en Yuga Labs’s Bored Ape Yacht Club. Zelfs de Mee6 Discord-bot werd gecompromitteerd, waarbij oplichterijberichten werden verspreid over verschillende crypto-projectkanalen.

Discord-oplichtingspraktijken zijn meestal phishing, waarbij hackers valse versies van populaire websites creëren, en weggeefoplichting, waarbij valse accounts gratis producten of diensten beloven in ruil voor geld.

Deze trend wordt aangewakkerd door de groeiende populariteit van cryptocurrency- en NFT-projecten, die Discord vaak gebruiken voor community-engagement, waardoor het platform een aantrekkelijk doelwit wordt voor frauduleuze activiteiten.

Na het recente incident op het Stargate Snapshot-platform heeft Stargate nog geen officiële verklaring afgegeven. De cryptogemeenschap wordt geadviseerd om voorzichtig te zijn en geen verdachte links te openen op Discord of Snapshot in afwachting van verdere ontwikkelingen in het verhaal.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!