Digitale euro belandt in voorbereidende fase voor de lancering

Volgens een aankondiging van de Europese Centrale Bank (ECB) zal de instelling doorgaan naar de voorbereidingsfase voor haar digitale euro-initiatief. Dit volgt op de afronding van een onderzoeksfase die in oktober 2021 door de ECB is gestart, met als doel het begrijpen van het mogelijke raamwerk en de distributiekanalen voor een digitale euro.

Volgens het persbericht van de ECB is het de bedoeling dat de digitale euro beschikbaar zal zijn voor zowel burgers als bedrijven via gereguleerde financiële instellingen zoals banken. Het ontwerp van de ECB heeft tot doel een digitatieve alternatief voor fysiek geld te creëren dat kan worden gebruikt voor een scala aan online en offline transacties in de eurozone. De ECB wijst erop dat geen bestaand digitaal betalingsmechanisme al deze kenmerken combineert.

Volgens de ECB is de voorbereidingsfase gepland om te beginnen op 1 november 2023, met een initiële tijdslijn van twee jaar. Gedurende deze periode zal de ECB de regelgeving voor de digitale euro afronden en geschikte bedrijven kiezen om de technologische infrastructuur ervan op te zetten. De ECB gaf ook aan dat er extra aandacht zal worden besteed aan het testen van de digitale euro om zowel aan regelgevende verwachtingen als aan gebruikersbehoeften te voldoen, inclusief factoren als gebruiksvriendelijkheid, privacy, financiële inclusie en ecologische duurzaamheid.

Publieke betrokkenheid en betrokkenheid van belanghebbenden zullen tijdens deze fase worden voortgezet. Na het tweejarige tijdsbestek zal de ECB evalueren of er verdere stappen moeten worden ondernomen, waardoor de basis wordt gelegd voor een mogelijke toekomstige lancering van de digitale euro.

De ECB verduidelijkt dat het betreden van de voorbereidingsfase geen toezegging inhoudt om een digitale euro uit te geven. Het definitieve besluit wordt pas overwogen nadat de wetgevingsprocedures van de Europese Unie zijn afgerond. De instelling zal eventuele vereiste aanpassingen aan het ontwerp van de digitale euro integreren op basis van de uitkomsten van deze wetgevingsbesprekingen.

Christine Lagarde, de president van de ECB, benadrukte in haar verklaring dat de digitale euro tot doel heeft de grootst mogelijke privacybescherming te bieden, waarbij het Eurostelsel geen toegang heeft tot de privégegevens van gebruikers of betalingsgegevens aan individuen koppelt. De ECB verzekert dat de digitale vorm ook de vertrouwelijkheid van contant geld voor offline transacties zal waarborgen.

Volgens Fabio Panetta, lid van de uitvoerende raad van de ECB, zou de digitale euro de efficiëntie van Europese betalingen kunnen verbeteren en de strategische autonomie van Europa kunnen versterken. Het initiatief van de ECB streeft naar een geünificeerde betalingsoplossing onder toezicht van Europese autoriteiten. Het zal zijn onafhankelijke infrastructuur hebben, die de veerkracht vergroot en Europese gereguleerde financiële instellingen in staat stelt pan-Europese diensten voor hun klanten te ontwikkelen.

De ECB benadrukt dat de digitale euro ontworpen is om toegankelijk te zijn via gespecialiseerde toepassingen van betaaldienstaanbieders of rechtstreeks vanuit het Eurostelsel. Zelfs degenen zonder een bankrekening of digitale apparaten zullen toegang hebben tot de digitale euro, via mechanismen zoals kaarten van overheidsinstellingen.

De digitale euro is gepland om gratis te zijn voor essentieel individueel gebruik. Volgens de ECB zal er een financieel model worden ontwikkeld waarbij financiële instellingen en verkopers betrokken zijn om prikkels voor de distributie van digitale euro’s te waarborgen, terwijl ze worden beschermd tegen buitensporige kosten voor verkopers.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!