Digitale euro is een kans, géén risico, aldus ECB

In een toespraak tot de Commissie economische en monetaire zaken van het Europees Parlement op 4 september presenteerde Fabio Panetta, lid van de uitvoerende raad van de Europese Centrale Bank (ECB), een overtuigend betoog voor de Europese zoektocht naar de digitale euro. Panetta’s toespraak draaide om de wetsvoorstellen van de Europese Commissie (EC) met betrekking tot de digitale euro.

Deze voorstellen, zoals uiteengezet in de toespraak, zijn erop gericht Europa te vestigen als een pionier op het gebied van centrale bank digitale valuta (CBDC’s), terwijl ze ook streven naar het verminderen van het potentiële overwicht van particuliere entiteiten in de financiële sector.

Hij merkte op dat het project zijn oorsprong vindt in oktober 2020, toen de ECB haar eerste rapport over een digitale euro publiceerde. Deze vroege voorbereiding leidde uiteindelijk tot de formele lancering van de onderzoeksfase voor de digitale euro in oktober 2021. Gedurende deze reis heeft de ECB talloze rapporten en studies gedeeld met het Europees Parlement, waarbij transparantie en toegankelijkheid werden geboden aan burgers en belanghebbenden.

De gezamenlijke inspanningen hebben geresulteerd in de bespreking van 110 vragen gesteld door de Commissie. Wetsvoorstellen voor de digitale euro: een baanbrekende stap naar monetaire soevereiniteit en privacy in Europa.

In juni introduceerde de EC haar pakket voor de enkele munt, met daarin wetsvoorstellen met betrekking tot de digitale euro en de wettelijke tenderstatus van fysiek geld. Panetta verwelkomde deze voorstellen en beschreef ze als baanbrekend. Hij stelde dat ze Europa aan de voorhoede van geavanceerde economieën plaatsen wat betreft initiatieven voor CBDC’s.

De wetsvoorstellen creëren een nieuwe manier om monetaire soevereiniteit te beschermen in het digitale tijdperk, met behoud van financiële vrijheid. Ze stellen Europeanen in staat te kiezen tussen openbare en particuliere betaalmethoden, zonder verplichting om de digitale euro te gebruiken, wat zorgt voor gebruikersautonomie.

Privacy is cruciaal om gegevensbescherming te verbeteren en tegelijkertijd het risico van witwassen van geld en financiering van terrorisme te beperken; de digitale euro biedt een hoog niveau van privacy, zelfs offline.

Het Eurostelsel heeft geen toegang tot persoonlijke gebruikersgegevens; tussenpersonen verzamelen alleen de nodige informatie voor naleving. Bovendien erkent het voorstel de capaciteit van de ECB om de tools te ontwikkelen en toe te passen die nodig zijn om evenwicht te bewaren tussen particulier en centraal bankgeld.

Deze instrumenten, zoals houdlimieten, zijn ontworpen om ongewenste gevolgen voor het monetaire beleid, financiële stabiliteit en kredietverlening aan de reële economie te voorkomen.

“Laten we nogmaals benadrukken dat de uitgifte van een digitale euro een kans is, geen risico, voor de Europese financiële sector. We ontwerpen het als een veilig betaalinstrument om de rol van openbaar geld – dat wil zeggen, geld gesteund door de staat – te behouden, terwijl we innovatie in betalingen in evenwicht brengen met de stabiliteit van de financiële sector en privacy waarborgen.”

Panetta verzekerde het publiek dat de uitgifte van een digitale euro een kans is en geen risico vormt voor de Europese financiële sector. De digitale euro is ontworpen als een veilig betaalinstrument, dat de rol van openbaar geld behoudt en tegelijkertijd betalingsinnovatie combineert met stabiliteit van de financiële sector en privacygaranties.

Om de kansen van de digitale euro te benadrukken, benadrukte hij dat de digitale euro, uitgegeven door overheidsinstanties onder Europees toezicht, een veilig betalingsalternatief zou bieden en tegelijkertijd innovatie en concurrentie tussen betaaldienstaanbieders zou bevorderen.

In tegenstelling tot stablecoins die worden uitgegeven door grote technologiebedrijven, zou de digitale euro worden gedistribueerd via banken en betaaldienstaanbieders, waardoor compatibiliteit met bestaande betaalmethoden wordt gewaarborgd en privacy wordt gewaarborgd.

“Volgende maand zullen we verslag uitbrengen over de bevindingen van de onderzoeksfase. Op basis hiervan zal de Raad van Bestuur beslissen of we naar de volgende fase van het project gaan.”

Panetta sloot af door te benadrukken dat het einde van de onderzoeksfase van de ECB nabij is. De volgende stap omvat het rapporteren van bevindingen en de beslissing van de Raad van Bestuur, die pas komt nadat het wettelijk kader is aangenomen.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!