Brazilië overweegt toevoegen van crypto in beschermende wetgeving

Terwijl de discussies onder Braziliaanse wetgevers voortduren over een wetsvoorstel dat tot doel heeft een robuuste bescherming te bieden voor een aanzienlijk deel van de spaartegoeden van schuldenaars, tracht een apart initiatief cryptocurrency-bezit op te nemen binnen de reikwijdte van deze beschermende wetgeving.

Het voorgestelde wetsvoorstel, genummerd 4.420/2021 en opgesteld door Afgevaardigde Carlos Bezerra, wordt momenteel in overweging genomen door de Commissie Grondwet, Justitie en Burgerschap van de Tweede Kamer van het Braziliaanse Parlement. Dit wetsvoorstel beoogt de Code van Burgerlijke Rechtsvordering, die in 2015 is uitgevaardigd, te wijzigen, met als voornaamste doel het beschermen van het privéspaargeld van individuen tegen mogelijke inbeslagname door schuldeisers. Specifiek stelt het voor om spaartegoeden tot een bedrag gelijk aan 40 minimumlonen te beschermen.

Op 15 september bevestigde Afgevaardigde Felipe Francischini, de rapporteur van het wetsvoorstel, officieel zijn instemming met een amendement voorgesteld door Afgevaardigde Fernando Marangoni. Dit amendement, dat steun heeft verworven, roept op tot de opname van cryptocurrency-bezittingen in de lijst van beschermde fondsen. Volgens Francischini is deze uitbreiding gerechtvaardigd door veranderend belegingsgedrag, waarbij traditionele spaarrekeningen terrein verliezen aan alternatieve vormen van financiële beleggingen.

De opname van cryptocurrency-bezittingen in deze beschermende wetgeving werd mogelijk na de implementatie van het uitgebreide crypto-regelgevingskader van Brazilië in juni 2023. Dit kader gaf een wettelijke definitie voor virtuele activa, waarbij ze werden gecategoriseerd als “digitale vertegenwoordigingen van waarde die via elektronische middelen kunnen worden verhandeld of overgedragen en worden gebruikt voor betalingen of beleggingen.”

De erkenning van cryptocurrencies als een vorm van echt geld binnen het regelgevingskader heeft aanzienlijke implicaties voor hun behandeling onder verschillende juridische en financiële contexten. In dit geval opent het de weg naar uitbreiding van de bescherming van activa naar cryptobezit.

Hoewel de erkenning van cryptocurrencies als legitieme activa die bescherming verdienen een positieve ontwikkeling is voor de cryptogemeenschap in Brazilië, is het belangrijk op te merken dat deze erkenning ook uitdagingen met zich meebrengt. In augustus keurde een parlementaire commissie in Brazilië amendementen goed op een wetsvoorstel dat beoogt belastingen te verhogen op cryptocurrencies die in het buitenland worden aangehouden.

Deze voorgestelde belastingverhoging, als deze tot wet wordt verheven, zou van invloed zijn op individuen en bedrijven die betrokken zijn bij internationale cryptocurrency-transacties. Het weerspiegelt de poging van de overheid om de groeiende cryptomarkt te reguleren en belastingen te heffen, terwijl ze ook probeert het potentiële inkomstenverlies aan te pakken als gevolg van de toenemende populariteit van digitale activa.

De stap om cryptocurrency-bezit binnen de beschermingsomvang van het wetsvoorstel voor de bescherming van activa op te nemen, onderstreept de evoluerende aard van beleggingen in Brazilië en wereldwijd. Traditionele spaarrekeningen hebben concurrentie gekregen van een breed scala aan financiële instrumenten, waaronder cryptocurrencies, omdat individuen diverse en potentieel rendabelere beleggingsopties zoeken.

Deze wetgevende initiatieven erkennen het belang van het aanpassen van juridische kaders om deze veranderingen in belegingsgedrag tegemoet te komen. Hiermee willen wetgevers individuen een zekerheidsniveau bieden voor hun spaargeld, ongeacht de vorm waarin ze ervoor kiezen om te beleggen.

Terwijl Brazilië de kruising van cryptocurrency-regulering en belastingen navigeert, toont de opname van crypto-activa in het wetsvoorstel voor de bescherming van activa een bereidheid om zich aan te passen aan het veranderende financiële landschap. Deze ontwikkeling weerspiegelt een bredere mondiale trend, waar regeringen en regelgevende instanties worstelen met de uitdagingen en kansen die worden geboden door de groeiende cryptomarkt.

Hoewel de belastingimplicaties van de erkenning van cryptocurrencies als punt van discussie blijven, benadrukt de uitbreiding van de bescherming van activa naar crypto-bezit het belang van cryptocurrencies als legitieme financiële activa in Brazilië. Terwijl discussies en debatten doorgaan binnen het Braziliaanse Parlement, zullen belanghebbenden in de crypto-wereld nauwlettend volgen hoe deze wetgevende initiatieven uiteindelijk de toekomst van regelgeving en belastingheffing voor digitale activa in het land vormgeven.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!