Grote Bitcoin-whales gaan tegen de markt in

On-chain data van Glassnode laat zien dat de grootste Bitcoin (BTC) -whales het tegenovergestelde gedrag vertonen in vergelijking met andere investeerders.

Bitcoin-markt ziet momenteel een matige distributiefase

Volgens gegevens van het on-chain analysebedrijf Glassnode wijkt het gedrag van de grootste BTC-whales opnieuw af van de rest van de markt, volgens de “Trend Accumulation Score“, die ons vertelt of Bitcoin-investeerders kopen of verkopen.

Er zijn voornamelijk twee factoren waarvoor de metriek rekening houdt om deze score te vinden: de balansveranderingen die plaatsvinden in de wallets van de houders en de omvang van de investeerders die dergelijke veranderingen maken. Dit betekent dat hoe groter de investeerder die een koop- of verkoopbeweging maakt, hoe groter hun gewicht in de Trend Accumulation Score.

Als de waarde van deze metriek dicht bij 1 ligt, betekent dit dat de grotere houders in de sector op dit moment aan het accumuleren zijn (of dat een groot aantal kleine investeerders dit gedrag vertonen). Aan de andere kant heeft de indicator een waarde dicht bij het nulniveau, wat suggereert dat de investeerders momenteel een distributietrend vertonen.

Deze indicator is over het algemeen gedefinieerd voor de gehele markt, maar kan ook worden gebruikt op specifieke investeerderssegmenten. In de onderstaande grafiek heeft Glassnode de gegevens weergegeven voor de Bitcoin Trend Accumulation Score van de verschillende houdergroepen op de markt.

Bitcoin Trend Accumulation Score

Hier zijn de investeerders op de markt verdeeld in zes verschillende cohorten op basis van de hoeveelheid BTC die ze in hun wallets hebben: onder 1 BTC, 1 tot 10 BTC, 10 tot 100 BTC, 100 tot 1.000 BTC, 1.000 tot 10.000 BTC en boven 10.000 BTC.

Accumuleren na FTX-crash

Uit de bovenstaande grafiek is te zien dat de Trend Accumulation Score voor al deze groepen een waarde van ongeveer 1 had op de dieptepunten van de bearmarkt na de FTX-crash in november 2022, wat suggereert dat de markt als geheel destijds zwaar aan het kopen was.

Deze accumulatie ging door tot de rally arriveerde in januari 2023, toen het marktgedrag begon te verschuiven. De houders begonnen tijdens deze periode te distribueren en verkochten vooral zwaar tussen februari en maart. Na deze scherpe distributie verloor de rally momentum en daalde de prijs onder de $20.000.

Deze investeerders begonnen echter opnieuw te accumuleren toen de prijs scherp herstelde en de rally opnieuw begon. Hoewel de accumulatie dit keer slechts matig was.

Mega whales blijven tegen de markt in gaan

Opmerkelijk genoeg was het gedrag op de markt min of meer uniform in de maanden voorafgaand aan deze nieuwe accumulatiestreak (wat betekent dat alle groepen op hetzelfde moment kochten of verkochten), maar deze nieuwe accumulatiestreak had niet de grootste whales (de groep boven de 10.000 BTC) die deelnamen. In plaats daarvan ondergingen deze enorme investeerders een fase van distributie.

Sinds Bitcoin medio april 2023 boven het niveau van $30.000 uitkwam, zijn de investeerders opnieuw aan het verkopen en vertonen zij een matig distributief gedrag.

Net als bij de accumulatiefase die aan deze verkoop voorafging, hebben de whales met meer dan 10.000 BTC zich niet bij de rest van de markt aangesloten; ze hebben in plaats daarvan agressief geaccumuleerd en hun wallets uitgebreid. Deze houders lijken te hebben besloten om in tegenovergestelde richting van de algemene markt te bewegen.

Verdien uw eerste Bitcoin. Meld u aan en ontvang een bonus van $12. Een verwijzingsbonus tot $3.000!