Digitale euro zal volgend jaar beoordeeld worden

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft een nieuw rapport gepubliceerd over de voortgang van het onderzoek naar de mogelijke lancering van een digitale euro. Het onderzoek wordt volgend jaar voortgezet en de regelgever is van plan om in het najaar van 2023 een besluit te nemen of het tot stand komt.

Regels ontwikkelen voor digitale euro-distributie

De centrale bank van de eurozone heeft een tweede rapport uitgebracht over de voortgang van de onderzoeksfase van haar project om een digitale versie van de gemeenschappelijke Europese munt uit te geven. Het document presenteert een reeks ontwerp- en distributieopties, die onlangs door de Raad van Bestuur zijn goedgekeurd, en definieert de rol van de ECB en de marktdeelnemers in het digitale euro-ecosysteem.

Net als bankbiljetten vandaag zou een digitale euro een verplichting zijn op de balans van het Eurosysteem, de monetaire autoriteit van de eurozone bestaande uit de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten. Daarom moet het Eurosysteem volledige controle hebben over de uitgifte en afwikkeling van de digitale euro, aldus de toezichthouder.

Onder toezicht staande intermediairs, zoals kredietinstellingen en betalingsdienst aanbieders, zullen de digitale euro distribueren naar uiteindelijke gebruikers – particulieren, handelaren en bedrijven – digitale euro portemonnees openen, betalingen verwerken en andere gerelateerde diensten verlenen. Het uitvoeren van “know-your-customer (KYC)” en anti-witwascontroles zal ook deel uitmaken van hun verantwoordelijkheden. De ECB benadrukt ook:

“Betalen in digitale euro moet altijd een optie zijn, ongeacht de entiteit waarbij gebruikers digitale eurorekeningen of -portefeuilles openen en ongeacht hun land van herkomst.”

Hoe zit het met privacy?

Verder verzekert de Europese Centrale Bank dat het ontwerp van de digitale euro haar betrokkenheid bij de verwerking van gebruikersgegevens tot een minimum zou beperken. “Het Eurosysteem zou niet kunnen afleiden hoeveel digitale euro’s een individuele eindgebruiker bezit, noch zou het betalingspatronen van eindgebruikers kunnen afleiden”, aldus de monetaire autoriteit.

De onderzoeksfase van het digitale europroject ging in 2021 van start. In september 2022 bracht de ECB haar eerste voortgangsverslag uit. Het werk aan een rulebook voor het distributiesysteem moet in januari beginnen. Volgens een aankondiging zal de Raad van Bestuur van de centrale bank zal de resultaten van het onderzoek in het najaar van 2023 evalueren en beslissen of wordt overgegaan tot een realisatiefase.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!