Bitcoin mag niet gelegitimeerd worden, aldus Bindseil van de ECB

Vandaag heeft de directeur-generaal Marktinfrastructuur en Betalingen (DG-MIP) bij de Europese Centrale Bank (ECB), Ulrich Bindseil, zijn mening over Bitcoin (BTC) verteld. De belangrijkste taak van de ECB is het handhaven van prijsstabiliteit, wat het probeert te bereiken door de inflatie laag, stabiel en voorspelbaar te houden.

De opmerkingen van Bindseil over Bitcoin werden gemaakt in een blogpost die eerder vandaag werd gepubliceerd. Jurgen Schaaf, adviseur van het Senior Management van de marktinfrastructuur en de betalingsafdeling van de ECB, schreef ook mee. Het volgende werd gesteld:

“Bitcoin is gemaakt om het bestaande monetaire en financiële systeem te omzeilen. In 2008 publiceerde de pseudoniem Satoshi Nakamoto het concept. Sindsdien is Bitcoin op de markt gebracht als een wereldwijd gedecentraliseerde digitale valuta. Het conceptuele ontwerp en de technologische tekortkomingen van Bitcoin maken het echter twijfelachtig als betaalmiddel: echte Bitcoin-transacties zijn omslachtig, traag en duur. Bitcoin is nooit in significante mate gebruikt voor legale real-world transacties…”

“Grote investeerders financieren ook lobbyisten die hun zaak aanvechten bij wetgevers en regelgevers. Alleen al in de VS is het aantal crypto-lobbyisten bijna verdrievoudigd van 115 in 2018 tot 320 in 2021. Hun namen lezen soms als een who’s who van Amerikaanse toezichthouders…”

“Maar lobbyactiviteiten hebben een klankbord nodig om impact te hebben. Inderdaad, wetgevers hebben soms de instroom van fondsen gefaciliteerd door de veronderstelde verdiensten van Bitcoin te ondersteunen en regelgeving aan te bieden die de indruk wekte dat crypto-activa gewoon een andere activaklasse zijn. Toch zijn de risico’s van crypto-activa onbetwist onder regelgevers. In juli riep de Financial Stability Board (FSB) op om crypto-activa en -markten te onderwerpen aan effectieve regulering en toezicht in overeenstemming met de risico’s die ze vormen – volgens de doctrine van ‘hetzelfde risico, dezelfde regulering’…”

“Aangezien Bitcoin noch geschikt lijkt als betalingssysteem, noch als investeringsvorm, moet het volgens de regelgeving als geen van beide worden behandeld en dus niet worden gelegitimeerd. Evenzo moet de financiële sector op hun hoede zijn voor de langetermijnschade van het promoten van Bitcoin-investeringen – ondanks de kortetermijnwinsten die ze zouden kunnen maken (zelfs zonder hun huid in het spel). De negatieve impact op de klantrelaties en de reputatieschade voor de hele branche zou enorm kunnen zijn zodra Bitcoin-investeerders verdere verliezen hebben gemaakt.“

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!