IMF: Crypto-activa steeds vaker een hedge tegen zwakke valuta

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft in de septembereditie van het Finance & Development magazine een rapport gepubliceerd met de titel “Regulating Crypto: Stricte regels kunnen zorgen voor een veilige ruimte voor innovatie”. Aditya Narain van de afdeling Monetaire en Kapitaalmarkten van het IMF heeft het rapport geschreven in samenwerking met adjunct-directeur Marina Moretti. In het rapport staat het volgende:

“Crypto-activa bestaan ​​​​al meer dan een decennium, maar het is pas nu dat de inspanningen om ze te reguleren bovenaan de beleidsagenda komen te staan.”

In de afgelopen jaren zijn crypto-activa pas veranderd van nicheproducten op zoek naar een doel naar een meer reguliere aanwezigheid als speculatieve investeringen en afdekkingen tegen zwakke valuta’s en potentiële betaalinstrumenten. De auteurs zeiden het volgende:

“De mislukkingen van crypto-uitgevers, exchanges en hedgefondsen – evenals een recente daling van de crypto-waarderingen – hebben een impuls gegeven aan de drang om te reguleren.”

Ook beschrijft het rapport de uitdagingen die komen kijken bij het reguleren van crypto:

“Het toepassen van bestaande regelgevingskaders op crypto-activa, of het ontwikkelen van nieuwe, is om verschillende redenen een uitdaging.”

Verder werd uitgelegd:

“Om te beginnen evolueert de crypto-wereld snel. Regelgevers worstelen om het talent te verwerven en de vaardigheden te leren om gelijke tred te houden, gezien de beperkte middelen en vele andere prioriteiten. Het monitoren van crypto-markten is moeilijk omdat de gegevens fragmentarisch zijn en regelgevers het lastig vinden om duizenden actoren in de gaten te houden die mogelijk niet onderworpen zijn aan de typische openbaarmakings- of rapportagevereisten.”

Daarnaast merkten de auteurs op dat er op nationaal- en internationaal niveau inspanningen worden geleverd om crypto-regelgeving te ontwikkelen. Er werd het volgeden gezegd:

“Het regelgevende weefsel wordt geweven en er wordt verwacht dat er een patroon zal ontstaan. Maar de zorg is dat hoe langer dit duurt, hoe meer nationale autoriteiten vast komen te zitten in verschillende regelgevende kaders.”

Om deze reden roept het IMF op tot een wereldwijd antwoord dat gecoördineerd, consistent en holistisch is. De auterus voegden het volgende toe:

“Een mondiaal regelgevend kader zal orde scheppen in de markten, het consumentenvertrouwen helpen wekken, de grenzen aangeven van wat toelaatbaar is en een veilige ruimte bieden voor het voortzetten van nuttige innovatie.”