President van ECB vraagt om focus op Bitcoin en DeFi

Als reactie de meest recente marktcrash die de aandacht van mensen over de hele wereld heeft getrokken, haastten regelgevers over de gehele wereld om duidelijke richtlijnen te vormen voor de ontluikende markt, zo ook de Europese Centrale Bank (ECB).

Tijdens haar verschijning voor het Europees Parlement op 21 juni, een week nadat de geldschieter Celsius alle opnames had opgeschort, werd Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank, de eerste persoon die uitdrukkelijk meer toezicht op de praktijk eiste. Ze gaf aan dat een mogelijk tweede vervolgkader nodig was vanwege het hoge tempo waarin de huidige ontwikkelingen in de sector plaatsvinden. Ze verwees naar de Markets in Crypto-Assets (MiCA)-wet, die tegen 2024 in de hele EU van kracht moet worden. Ze zei het volgende, in haar functie als hoofd van de European Systemic Risk Board (ESRB):

“MiCA II zou de activiteiten van het staken en uitlenen van crypto-activa moeten reguleren, die zeker toenemen.”

Ze ging verder met:

“Innovaties in deze onbekende en onontgonnen gebieden brengen consumenten in gevaar, waar het gebrek aan regelgeving vaak betrekking heeft op fraude, volledig onwettige claims over waardering en heel vaak speculatie en criminele transacties.”

DeFi vormt een risico voor de financiële stabiliteit

Het is vermeldenswaard dat Lagarde van mening is dat gedecentraliseerde financiering (DeFi), die het potentieel heeft om een ​​”reëel risico voor de financiële stabiliteit” te vormen, volledig moet worden gedekt in een tweede regelgevend kader naast financiële tussenpersonen. Op deze manier zou de meest prominente cryptocurrency ter wereld, Bitcoin, die geen enkele definieerbare uitgever heeft, ook in de toekomst onder dit kader vallen. Ze zei het volgende:

“Bitcoin wordt niet gedekt door MiCA I, maar hopelijk voor MiCA II, zult u daar rekening mee houden.”

Met name vorige maand bekritiseerde het hoofd van de Europese Centrale Bank cryptocurrencies door te zeggen dat ze “niets waard” zijn en “zeer speculatief” zijn.