7,6 miljoen Zuid-Afrikanen hebben in crypto geïnvesteerd

Een nieuwe studie van KuCoin heeft aangetoond dat ongeveer 22% van de volwassen bevolking van Zuid-Afrika tussen de 18 en 60 jaar (7,6 miljoen mensen) heeft geïnvesteerd in cryptocurrency. Ook bleek dat 65% van deze groep de activaklasse als de toekomst van financiën beschouwt. Daaraan werd toegevoegd dat een groot percentage van de gebruikers de voorkeur geeft aan digitale activa als hun favoriete spaarmiddel om een stabiel rendement te behalen.

Ook is er aandacht besteed aan hoe de benodigde informatie werd vergaard door de investeerder in het Afrikaanse land. Ongeveer 72% van de Zuid-Afrikaanse respondenten gaf aan sociale media als primaire bron te hebben gebruikt voor informatie over projecten. Daarnaast bleken influencers en persoonlijkheden uit de media de belangrijkste opinieleiders te zijn in de sector.

Johnny Lyu, de CEO van de exchange, vertelde het volgende in een reactie op deze bevindingen:

“Uit de gegevens die door Statists zijn onthuld, blijkt dat 30 miljoen Zuid-Afrikanen gebruikers van sociale netwerken zijn, en dit cijfer zal naar verwachting groeien tot 40 miljoen gebruikers in 2026. Het land ziet een snelle groei van influencers, TikTok-bloggers en makers voor wie sociale media hebben bewezen een gemakkelijke en toegankelijke bron van inkomsten zijn. De voorbeelden van bekende bloggers van Afrikaanse afkomst, zoals Khaby Lame, moedigen veel Afrikanen aan om steeds meer tijd op sociale netwerken door te brengen op zoek naar werk, inkomsten en dating.”

Ook merkte de CEO op dat sociale media de snelste manier is geworden voor gebruikers om informatie te verkrijgen. Hij gaf aan dat “de tijd van gebruikers nu gefragmenteerd is en het snel en effectief verkrijgen van informatie een gangbare manier van leven is geworden”.

Toch is het ook zorgelijk te noemen dat bijna driekwart van de Zuid-Afrikanen sociale media als primaire informatiebron gebruikt. Influencers op deze kanalen willen niet altijd objectief zijn. Onderzoeken hebben namelijk uitgewezen dat sommige influencers worden betaald door crypto-projecten en dus subjectieve informatie verspreiden. Daarnaast zijn er ook enkele verbanden tussen ponzi-schema’s en influencers.

Als er gekeken middels het onderzoek wordt gekeken naar de demografie van Zuid-Afrika, dan kan er worden geconcludeerd dat de Zuid-Afrikaanse investeerders voornamelijk mannen zijn uit een jonge generatie. 60% van de investeerders is namelijk man, waarvan 42% tussen de 18 en 30 jaar oud is. Het onderzoek legt ondertussen de ongelijke vermogensverdeling in Zuid-Afrika bloot en hoe mensen met een laag inkomen crypto lijken te gebruiken als een hulpmiddel voor de situatie herstellen. Het rapport luidde:

“De ongelijke verdeling van rijkdom in het land wordt goed geïllustreerd door de bevindingen van het rapport, aangezien 22% van de crypto-investeerders minder dan $5.000 per jaar verdient, terwijl 16% in dezelfde periode meer dan $50.000 verdient.”

Vanuit de bevindingen kan worden gesuggereerd dat de interesse in cryptocurrency nog steeds aan het toenemen is. Toch hebben de autoriteiten waarschuwingen afgegeven door hard op te treden tegen crypto-entiteiten. Er is namelijk sprake van een constant cijfer van de Zuid-Afrikanen dat geld verliest aan oplichting.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!