Bank of England gaat ineenstortende stablecoins redden

De Bank of England heeft gisteren aangekondigd dat er wordt ingegrepen om instortende stablecoins te leiden en te overzien. Dit wordt gedaan zodra de Britse Centrale Bank heeft besloten dat een uitgever van stablecoins systemische schaal heeft bereikt.

Het nieuws kwam via een document dat werd opgesteld door de HM Treasury als reactie op een cryptocurrency-cosolidatie die in januari 2021 begon en werd afgesloten in april van dit jaar. De Britse regering stelt voor om het Britse Financial Market Infrastructure Special Administration Regime te wijzigen om crypto onder de jurisdictie van de Britse centrale bank te brengen en de instelling de teugels te geven in het geval van een instortende stablecoin.

Een voorgestelde wijziging omvat ook de verruiming van de wettelijke definitie van een “betalingssysteem” tot crypto, waardoor de centrale bank regelgevende bevoegdheden krijgt op grond van deel 5 van de Bankwet van 2009.

De Britse regering heeft verder verduidelijkt dat de centrale bank alleen zal ingrijpen tijdens een systematische ineenstorting. Deze werd gedefinieerd als “gebreken in het ontwerp van een systeem of verstoring van de werking ervan, die de stabiliteit van het Britse financiële systeem kunnen bedreigen of aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor bedrijven of andere belangen”.

De exacte bevoegdheden die aan de centrale bank zijn gegeven onder het gewijzigde speciale bestuursregime zijn grotendeels onduidelijk, hoewel het document “directie” en “toezicht” vermeldt en een voorbeeld geeft:

“The Bank of England moet de voorstellen van de beheerder van meet af aan goedkeuren ( en op continue basis) en heeft bevoegdheden om de beheerder op te dragen om bepaalde acties te ondernemen of na te laten.”

De centrale bank zal de Financial Conduct Authority (FCA) moeten raadplegen alvorens een speciale administratieopdracht aan te vragen. Net als de Verenigde Staten heeft de Britse regering tot dusverre een grotendeels hands-off benadering van cryptocurrencies gevolgd, maar de onmiskenbare groei van de markt sinds de bull run van 2021 heeft het onderwerp regulering geleidelijk geïntroduceerd in het politieke gesprek van Groot-Brittannië.

CBDC als alternatief voor stablecoins

In april 2021 lanceerden The Bank of England en HM Treasury een CBDC-taskforce om het vooruitzicht van een door de centrale bank uitgegeven digitale valuta (CBDC) te onderzoeken. Een CBDC is in wezen een door de staat uitgegeven stablecoin, dus in het geval van de Bank of England zou de CBDC een digitaal pond zijn.