God Temple: NFT’s van de goden

Het eerste over God Temple werd in een Medium post bericht. Het zou een mythische NFT kunstcollectie moeten worden waaraan verschillende iconische artiesten zullen aan gaan meewerken.

2021, het jaar van de NFT’s

NFT’s zijn dit jaar helemaal vanuit de marge gebroken. DeFi lijkt soms zelfs bijna helemaal te zijn verdrongen van het toneel. De nieuwsberichten van NFT’s die voor enorm hoge bedragen verkocht worden zijn de laatste maanden al niet meer op twee handen te tellen. NFT’s bestaan natuurlijk al veel langer dan vandaag. De eerste experimenten met NFT’s klinken jullie wellicht bekend in de oren. Cryptokitties of Cryptopunks zijn twee razendpopulaire voorbeelden van NFT’s die al enkele jaren geleden succes kenden. In die mate zelfs dat Cryptokitties verantwoordelijk was voor enorme vertragingen op het Ethereum netwerk eind 2017. Van de Cryptopunks NFT’s werd in januari nog één enkele verkocht voor 605 ETH! 

Iconische artiesten + God NFT’s + Evolution mining = God Temple

Er is nog niet veel geweten over de precieze werking van het God Temple project. Op de website godtemple.io kan je al wel een glimps krijgen van wat de initiatiefnemers van plan zijn. In eerste instantie lijkt het dat er een aantal trading card stijl NFT’s worden gecreëerd in samenwerking met iconische artiesten. De voorbeelden van trading cards die er op dit moment al verspreid zijn, draaien allemaal rond het thema mythische goden. Denk aan Zeus, Hades en Hera, en dan blijven we nog enkel in de Griekse sfeer.

God Temple Collect

Iconische artiest n°1 Pat Lee

De eerste artiest waar God Temple mee uit lijkt te gaan pakken is niet de minste. Pat Lee is een bekende comic book artiest die onder meer bekend is van zijn werk voor Marvel. Spiderman, Ironman, Fantastic Four, X-Men en Wolverine zijn op een gegeven moment door hem getekend geweest. Niet uitsluitend natuurlijk, maar wel in die mate dat hij in de comic book wereld naam voor zichzelf heeft weten te maken. Ook voor het gekende Magic: The Gathering illustreerde hij. Op kunstvlak is hij wellicht het meest bekend geworden door Transformers. Op zakelijk vlak heeft Lee verschillende misstappen begaan waardoor hij in de comic book scene een bedenkelijke reputatie heeft. Desalniettemin is zijn werk van het allerhoogste niveau en heeft God Temple met hem dus een hoofdvogel afgeschoten. Andere artiesten zijn voorlopig nog niet genoemd.

God NFT’s

Het thema of de sfeer die God Temple gekozen heeft, is die van de goden en het mythische. De sneak peeks die er op de Twitter account of in de Telegram groep gedeeld worden zijn nog ietwat ruwe schetsen van allerhande gespierde goden en godinnen. Helemaal in de stijl die herkenbaar zijn voor ander werk van Pat Lee. Of diezelfde lijn aangehouden zal worden eens er nieuwe namen bekend zijn is nog af te wachten.

God Temple what

$MYTH en evolution mining

Voor zover we de schaarse informatie en illustraties kunnen interpreteren zal er een token worden gelanceerd. Dat is heel toepasselijk, MYTH gedoopt. MYTH zal naar alle waarschijnlijkheid gebruikt moeten worden om de NFT Gods aan te schaffen. Daarnaast zal MYTH ook gebruikt kunnen worden om NFT Gods te laten evolueren. Dat zal in drie niveau’s kunnen. Naar goede gewoonte die we kennen van bij andere gelijkaardige NFT projecten, zullen die geëvolueerde versies schaarser, en dus op termijn kostbaarder zijn.

Het bezit van de NFT Gods lijkt op zijn beurt MYTH te gaan genereren. Hoe meer geëvolueerd de NFT Gods zijn, hoe hoger de MYTH reward te zullen gaan zijn. Wil je een NFT God doen evolueren ga je een hoeveelheid MYTH moeten burnen. Dat creëert enerzijds op zijn beurt dan weer een vraag naar MYTH en anderzijds een schaarste van MYTH. Heb je een volledige set van NFT Gods, dan krijg je een bonus MYTH. 

Tokenomics

Wat voor token de MYTH zal zijn, konden we voorlopig nog niet terugvinden. Het MYTH token zal een maximale hoeveelheid van 200 miljoen bedragen. 10% daarvan zal tijdens een token sale, waarschijnlijk in de vorm van een Initial Dex Offering (IDO) in de markt worden gezet. Een andere 10% is traditioneel gereserveerd voor het team. Twee keer 40% wordt enerzijds als bedrijfsreserve bewaard en anderzijds als reserves voor het ecosysteem behouden. Die 80% wordt verspreid over 3 jaar beschikbaar gesteld.

Roadmap

Op dit moment is er dus nog niet veel héél concrete informatie beschikbaar. Alle officiële informatie is verspreid tussen eind maart en de datum van het schrijven van dit artikel (dd. 12 mei). Het team (voor zover we daar iets van weten) meldt op zowel Telegram als Twitter dat er binnenkort meer info zal komen. In de tussentijd moeten we het doen met dat er een token sale / IDO zal plaatsvinden in het tweede kwartaal van dit jaar. Het derde kwartaal moet dan het kwartaal worden waarin het platform gelanceerd worden als ook de NFT collectie van de hand van Pat Lee. In het laatste kwartaal volgen dan al andere collecties en wordt het evolution mining onderdeel geïntroduceerd. Begin 2021 wordt er gewag gemaakt van “gamification”.  

Momenteel is er dus nog veel mist en onduidelijkheid. Het weinige dat we er van te zien of te horen hebben gekregen, is wel genoeg om onze interesse te wekken. Ondergetekende is dan ook erg geïntrigeerd en zal God Temple op de voet volgen.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!