Nederlandse niet-geregistreerde crypto-bedrijven lopen het risico dat zij hun deuren moeten sluiten

Niet-geregistreerde Nederlandse crypto-bedrijven lopen nu het gevaar dat zij hun deuren zullen moeten sluiten. Dit omdat ze zichzelf vóór vandaag hadden moeten melden bij de Nederlandsche Bank.

In een eerder bericht gaven wij al aan dat bedrijven zich voor deze datum zouden moeten melden. Als bedrijven zich vóór 18 mei hebben gemeld, dan kunnen zij gebruik maken van een overgangsregeling.

Indieningen konden als volgt gedaan worden:

“Dat kan in de vorm van een concept-aanvraag. Op het moment van implementatie zetten wij deze concept-aanvraag automatisch om in een formele aanvraag. U bent vanaf dat moment leges verschuldigd. Indien u geen conceptaanvraag heeft ingediend voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet, kunt u geen gebruik maken van de overgangsregeling en dient u dus uw bestaande activiteiten te staken. Indien u toch actief bent zonder dat u onder de overgangsregeling valt dan kan dat effect hebben op de beoordeling van uw (latere) registratieaanvraag. Tevens bent u dan in overtreding en kan DNB handhavend optreden.”

Registreren en betalen

De gewijzigde Vierde antiwitwasrichtlijn (AMLD4), die de Eerste Kamer op 21 april heeft aangenomen, genaamd AMLD5, vermeldt dat bedrijven die crypto-to-fiat of crypto-bewaardiensten aanbieden, zich vóór de deadline van 18 mei hadden moeten registreren.

In een kennisgeving van De Nederlandsche Bank (DNB) staat dat crypto-bedrijven zich nu moeten registreren en een vergoeding moeten betalen. De Nederlandse centrale bank benadrukt ook dat degenen die eerder niet voldoen, zullen worden gestraft.

“Het moment van inwerkingtreding is van belang indien u als bestaande aanbieder van cryptodiensten gebruik wilt maken van de overgangsregeling. Dat kan namelijk alleen als u voordat de wet in werking treedt uw registratie hebt aangevraagd. Regel dat dus snel! Dat kan in de vorm van een concept-aanvraag. Op het moment van implementatie zetten wij deze concept-aanvraag automatisch om in een formele aanvraag. U bent vanaf dat moment leges verschuldigd. Indien u geen conceptaanvraag heeft ingediend voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet, kunt u geen gebruik maken van de overgangsregeling en dient u dus uw bestaande activiteiten te staken. Indien u toch actief bent zonder dat u onder de overgangsregeling valt dan kan dat effect hebben op de beoordeling van uw (latere) registratieaanvraag. Tevens bent u dan in overtreding en kan DNB handhavend optreden.”

Wat houdt deze wetswijziging precies in?

Door deze ontwikkeling gaan er een aantal dingen veranderen. Er zijn bijvoorbeeld flinke kosten aan verbonden (€1,7 miljoen verdeeld over alle crypto- / Bitcoin-bedrijven in Nederland), echter is dit niet alles.

  • Bedrijven die in de cryptocurrency-sector actief zijn dienen zich te registreren bij De Nederlandsche Bank. Hierbij worden bestuurders, en sommige aandeelhouders, getoetst. Ze moeten daarnaast kunnen aantonen dat hun onderneming de risico’s omtrent witwassen en terrorismefinanciering goed heeft afgedekt.
  • Na de toetsing, zal DNB toezicht houden op de naleving van de regels omtrent witwassen en terrorismefinanciering. Bedrijven die zich niet registreren bij DNB, mogen dergelijke omwisseldiensten en/of bewaarportemonnees niet meer aanbieden.
  • Bestaande partijen hebben 6 maanden de tijd om aan deze verplichtingen te voldoen.
  • De bedrijven dienen persoonsgegevens vast te leggen en te delen, mits er ‘ongebruikelijke’ transacties plaatsvinden. Dit betekent dus extra kosten voor het inrichten van een dergelijk systeem.
  • Alle bedrijven die actief zijn in deze sector worden in een openbaar registeren vermeld. Dit register wordt door DNB opgesteld en bijgehouden.

Daarnaast zei de organisatie het volgende:

“Crypto’s zijn kwetsbaar voor financieel economische criminaliteit. Daarom is het belangrijk dat het integriteitstoezicht nu vorm krijgt.”

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!