DNB Cryptobedrijven

De Nederlandsche Bank vraagt crypto-bedrijven zich vóór 18 mei te melden

De Nederlandsche Bank (DNB), heeft een ultimatum gesteld aan alle crypto- en Bitcoin-bedrijven om zich vóór 18 mei te melden bij de instelling.

Vóór 18 mei melden

In het bericht vertelde DNB aan bedrijven dat, na de stemming van de Eerste Kamer voor een uitvoeringswet tot wijziging van de vierde antiwitwasrichtlijn van de Europese Unie op 21 april, de wet binnenkort in werking zal treden. Als bedrijven zich vóór 18 mei melden, dan kunnen zij gebruik maken van een overgangsregeling.

LET OP! De strikte deadline van twee weken om te registreren bij DNB is alleen nodig voor aanbieders die fiat-crypto-conversiediensten of crypto-bewaardiensten aanbieden.

Indieningen kunnen als volgt gedaan worden:

“Dat kan in de vorm van een concept-aanvraag. Op het moment van implementatie zetten wij deze concept-aanvraag automatisch om in een formele aanvraag. U bent vanaf dat moment leges verschuldigd. Indien u geen conceptaanvraag heeft ingediend voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet, kunt u geen gebruik maken van de overgangsregeling en dient u dus uw bestaande activiteiten te staken. Indien u toch actief bent zonder dat u onder de overgangsregeling valt dan kan dat effect hebben op de beoordeling van uw (latere) registratieaanvraag. Tevens bent u dan in overtreding en kan DNB handhavend optreden.”

Wat houden deze wijzigingen in?

Door deze ontwikkeling gaan er een aantal dingen veranderen. Er zijn bijvoorbeeld flinke kosten aan verbonden (€1,7 miljoen verdeeld over alle crypto- / Bitcoin-bedrijven in Nederland), echter is dit niet alles.

  • Bedrijven die in de cryptocurrency-sector actief zijn dienen zich te registreren bij De Nederlandsche Bank. Hierbij worden bestuurders, en sommige aandeelhouders, getoetst. Ze moeten daarnaast kunnen aantonen dat hun onderneming de risico’s omtrent witwassen en terrorismefinanciering goed heeft afgedekt.
  • Na de toetsing, zal DNB toezicht houden op de naleving van de regels omtrent witwassen en terrorismefinanciering. Bedrijven die zich niet registreren bij DNB, mogen dergelijke omwisseldiensten en/of bewaarportemonnees niet meer aanbieden.
  • Bestaande partijen hebben 6 maanden de tijd om aan deze verplichtingen te voldoen.
  • De bedrijven dienen persoonsgegevens vast te leggen en te delen, mits er ‘ongebruikelijke’ transacties plaatsvinden. Dit betekent dus extra kosten voor het inrichten van een dergelijk systeem.
  • Alle bedrijven die actief zijn in deze sector worden in een openbaar registeren vermeld. Dit register wordt door DNB opgesteld en bijgehouden.

Daarnaast zei de organisatie het volgende:

“Crypto’s zijn kwetsbaar voor financieel economische criminaliteit. Daarom is het belangrijk dat het integriteitstoezicht nu vorm krijgt.”

Scroll naar beneden om het volgende artikel te lezen of klik hier voor het laatste nieuws. Vergeet ons tevens niet te volgen op FacebookYouTube en Telegram, zodat je altijd op de hoogte blijft van het laatste nieuws!

deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

NET BINNEN