De eerste kamer neemt besluit over nieuwe crypto-wet

Zoals wij eerder deze maand al plaatsten, was het wachten op een besluit vanuit de eerste kamer met betrekking tot de nieuwe crypto-wet. De kogel is echter nu door de kerk en de wet is aangenomen. Dit volgens een bericht op de website van de eerste kamer.

De wet houdt onder andere in dat Bitcoin-bedrijven in Nederland zo’n €1,7 miljoen moeten gaan betalen om te voldoen aan de regelgevingen. Dit betekent dat Bitcoin-bedrijven gemiddeld zo’n €34.000 per jaar moeten betalen om aan de regels te blijven voldoen.

De stemming

De stemming werd bijna unaniem afgesloten. De PVV was de enige die tegen stemde en de eenmansfractie Otten diende een motie in. Deze werd echter verworpen.

De beschrijving van de motie luidde als volgt:

“In deze motie wordt de regering verzocht om, alvorens de wet in werking te laten treden, met de toezichthouder DNB en de sector in overleg te treden om vooraf te waarborgen dat de directe toezicht- en nalevingskosten proportioneel zijn en te waarborgen dat de feitelijke handhaving onder wet beperkt blijft tot hetgeen op grond van de Europese richtlijn, indachtig het advies van de Raad van State, strikt noodzakelijk is.”

  • Stemmen voor de wetgeving: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FVD en Van Haga.
  • Stemmen tegen: PVV.

Wat betekent dit nu?

Door deze ontwikkeling gaan er een aantal dingen veranderen voor Bitcoin- / crypto-bedrijven in Nederland. Zoals gezegd zijn er flinke kosten aan verbonden, echter dit is niet alles.

  • Bedrijven die in de cryptocurrency-sector actief zijn dienen zich te registreren bij De Nederlandsche Bank. Hierbij worden bestuurders, en sommige aandeelhouders, getoetst. Ze moeten daarnaast kunnen aantonen dat hun onderneming de risico’s omtrent witwassen en terrorismefinanciering goed heeft afgedekt.
  • Na de toetsing, zal DNB toezicht houden op de naleving van de regels omtrent witwassen en terrorismefinanciering. Bedrijven die zich niet registreren bij DNB, mogen dergelijke omwisseldiensten en/of bewaarportemonnees niet meer aanbieden.
  • Bestaande partijen hebben 6 maanden de tijd om aan deze verplichtingen te voldoen.
  • De bedrijven dienen persoonsgegevens vast te leggen en te delen, mits er ‘ongebruikelijke’ transacties plaatsvinden. Dit betekent dus extra kosten voor het inrichten van een dergelijk systeem.
  • Alle bedrijven die actief zijn in deze sector worden in een openbaar registeren vermeld. Dit register wordt door DNB opgesteld en bijgehouden.

Daarnaast zei de organisatie het volgende:

“Crypto’s zijn kwetsbaar voor financieel economische criminaliteit. Daarom is het belangrijk dat het integriteitstoezicht nu vorm krijgt.”

Is dit positief of negatief?

Eerder deze maand plaatsten wij nog een artikel over deze nieuwe wetgeving. Voor dit artikel hebben wij met meerdere partijen in Nederland gesproken en gevraagd naar hoe zij denken over deze nieuwe wet. Dit was echter toen de wet er nog niet doorheen was.

We spraken eerst met Stijn Jager van SATOS. Hij gaf het volgende aan:

“Wij van SATOS vinden het goed dat er duidelijkheid komt omtrent compliance. Ongeacht of deze regelgeving er doorheen komt, gaan wij door met het verbeteren van onze compliance en CDD. Wij willen er voor zorgen dat de crypto-markt uit de schaduw stapt en regelgevingen zoals dit zullen hierbij helpen. Het is echter wel opvallend dat het bedrag een stuk hoger is dan verwacht.”

Vervolgens spraken we met Christiaan Jimmink van Bitcoinmeester:

“Wij vinden de regulering op zich zeker goed. Wij doen zelf al heel veel tegen fraude en witwassen door ons KYC-beleid. Alleen het uiteindelijke bedrag is even afwachten.”

We hebben ook andere bronnen gebruikt om te peilen hoe iedereen over deze nieuwe wet dacht. Zo kwamen wij op een bericht van Crypto Briefing. Deze website sprak met Patrick van der Meijde, oprichter van BitKassa.

Hij gaf het volgende aan:

“Ze hebben gezegd dat ze grotere bedrijven meer zullen laten betalen, maar het is onduidelijk hoe dit zal gebeuren.”

Tot slot zei van der Meijde het volgende:

“Het is geen probleem om ervoor te betalen dat de basislaag compliant blijft. Het zijn typische KYC-voorschriften. Maar deze extra toezichtstatus is ons te duur.”

Conclusie

Er zijn veel partijen die het goed vinden dat Bitcoin en cryptocurrencies gereguleerd worden. Het is echter zo dat we met deze wet onszelf als land buitenspel kunnen gaan zetten. Er zijn veel andere landen die soepeler omgaan met de crypto-branche en het gevaar is dat we hierdoor op een achterstand raken. Er zijn genoeg voorbeelden te noemen van bedrijven die Nederland verlaten hebben of failliet gegaan zijn. Het bekendste voorbeeld is de crypto-derivatenbeurs Deribit die naar Panama verhuisde vanwege de aankomende regels.

Tevens dreigen kleinere partijen, zoals BitKassa, ook om om te vallen. Dit zou uiteindelijk er voor zorgen dat er minder partijen in Nederland aanwezig zullen zijn die de €1,7 miljoen moeten ophoesten.

Wij van CryptoBenelux vinden, net als veel andere partijen, regulering alleen maar goed, echter moet dit niet ten koste gaan van innovatie. We hebben het gevoel dat dit nu wel het geval is.

Wat denken jullie? Goed of slecht nieuws? Laat het ons weten op onze socials!

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!