De vreemde rechtszaak tegen Craig Wright

Volgens de laatste ontwikkelingen in de rechtszaak waarbij Craig Wright, de Australische computerwetenschapper die beweert Bitcoin (BTC) -uitvinder, Satoshi Nakamoto, te zijn. Zegt Wright nu dat hij het eigendom van 1 miljoen BTC ($8,6 miljard) kan bewijzen.

Een vreemde zaak

Een onderzoek uit 2015 wees naar Wright en Kleiman als de mogelijke uitvinders van Bitcoin, en verslaggevers kwamen met een concept van een contract waarin het bestaan ​​van een fonds werd beschreven en dat alles effectief aan Wright wordt toegeschreven. Ira Kleiman, broer van Wright’s overleden zakenpartner David Kleiman, klaagde Wright aan voor de helft van een fortuin van $8,87 miljard (1,1 miljoen Bitcoin), waarvan wordt gezegd dat het gecodeerd is in een ‘Tulip Trust’.

Na een zomerlange sanctie en minachting, veroordeelde districtsmagistraat Bruce Reinhart Craig Wright wegens minachting voor het niet produceren van een volledige lijst van de Bitcoin-holdings die vóór 31 december 2013 zijn verworven.

Reinhart kende Kleiman $650.000 aan gerechtskosten toe en beschouwde het als een feit dat de eiser een 50/50 eigendom heeft in Wright’s activa en intellectuele eigendom, ontwikkeld samen met David Kleiman. Reinhart betwijfelde ook de geldigheid van Wright’s getuigenis en beschreef het als ’tegenstrijdig’. Wright noemde deze sancties ‘draconisch’.

Wright ontving vervolgens een gerechtelijk bevel op 10 januari 2020 waarin hij werd opgeroepen om de Tulip Trust effectief te openen. Wright beweert echter dat de Tulip Trust momenteel ontoegankelijk is omdat verschillende sleutels in het bezit zijn van een niet nader genoemde tussenpersoon. Hij werd tot 3 februari 2020 verleend om de sleutels van de Tulip Trust te verstrekken.

Het beschikbaar bewijsmateriaal suggereert echter dat hij alleen openbaar beschikbare informatie heeft vrijgegeven en niet heeft bewezen eigenaar te zijn van de genoemde privésleutels.

Trust problemen

Deze week kwam echter het bewijs van een derde Tulip Trust in het openbaar record naar boven drijven, wat veel van wat eerder over de zaak bekend was, teniet kon doen.

In het originele Trust-document wordt beweerd dat Wright al zijn crypto-activa in 2012 aan David Kleiman heeft toevertrouwd, om acht jaar later volledig te worden geretourneerd. Dit daagt Ira Kleimans bewering direct uit dat Wright de Bitcoin van zijn broer onteigende. Elders heeft Kleiman berichten van Wright ingediend waaruit blijkt dat hij 30 procent van het bezit van de Trust verschuldigd was.

Vragen over de legitimiteit van het Tulip Trust-document zijn gesteld, omdat het een lettertype bevat dat in 2015 is gemaakt. Wright zei dat dit komt door een rechtbankscanner die een nieuwere versie van het lettertype gebruikt.

Begraven onder 428 andere documenten, kan de indiening van Tulip Trust III bewijs bevatten over wie daadwerkelijk eigenaar is van de Bitcoins die gezamenlijk gemined werden door Wright en de overleden Dave Kleiman. De details van het document zijn onbekend en Wright heeft gevraagd om het verzegeld te houden. Hij kreeg 10 dagen de tijd om een bewerkte versie te produceren.

Wright diende het document in “zonder enige uitleg over de late openbaarmaking ervan, of zelfs een e-mail” die de productie aangeeft, volgens de raadsman van de eiser Velvel Freedman van Roche Freedman LLP.

In de meest recente klacht bevestigde rechter Bloom haar ​​mening dat Wright de gerechtelijke procedure opzettelijk belemmerde en bevestigde een sanctie voor de juridische kosten van Kleiman.

“[Wright] was ontwijkend, weigerde interpretatie te geven en woorden in hun zeer basale betekenissen, was strijdlustig en werd defensief wanneer hij geconfronteerd werd met eerdere inconsistenties”, schrijft Bloom.

De zaak gaat deze week verder met verklaringen van Wright, zijn vrouw Ramona Watts en Andrew O’Hagan, die Wright uitvoerig interviewden voor een essay in de London Review of Books.

De privésleutels zijn aangekomen?

Wright heeft nu papieren ingediend waaruit blijkt dat hij voldoet aan het gerechtelijk bevel:

“Dr. Wright meldt het Hof dat een derde partij de nodige informatie en sleutel heeft verstrekt om het gecodeerde bestand te ontgrendelen, en Dr. Wright heeft vandaag een lijst van zijn Bitcoin-bedrijven opgesteld, zoals bevolen door de rechter-commissaris.”

Dit is wat Wright gisteren aan rechtbanken vertelde: hij heeft de publieke sleutels geassocieerd met miljarden in crypto.

De nep-tweet van Whale Alert

Tegen een achtergrond van onzekerheid rond Wright waren de angsten al voelbaar over een grote uitverkoop die de Bitcoin-prijs beïnvloedde.

Een nep-tweet van Whale Alert, die naar verluidt een massabeweging van 1 miljoen BTC liet zien, begon kort na de claims van Wright online te circuleren. Dit bleek echter een nep-tweet te zijn.

Commentatoren hebben dus veel aandacht besteed aan de $1 miljard transacties, waarbij de tweet van Whale Alert bijna 1.000 retweets ontving in minder dan 12 uur.

De transactie hierboven was echter een vals alarm. Cryptocurrency-beurs Bitfinex vulde zijn hot wallet opnieuw.

We blijven deze vreemde zaak op de voet volgen. Mochten we meer nieuws hebben, dan geven we jullie een update.

Ben je benieuwd naar het laatste crypto nieuws uit de Benelux? Klik dan hier! Je kunt ons ook volgen op Telegram.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!