MyPileus: Deze altcoin moet je in de gaten houden!

Altcoin analyseZoals jullie allemaal vast al gezien hebben in jullie portfolio, is het een mindere week geweest voor Bitcoin (BTC). Altcoins daarentegen toonden relatieve sterkte. Vandaag zullen we ons gaan concentreren op Bluzelle (BLZ) vs Bitcoin op 3-dagelijkse-timeframe. Zoals gebruikelijk, zullen wij onze lagen techniek toepassen om deze munt te analyseren. Hierbij maken we gebruik van […]