Crypto speelt prominente rol in fentanylhandel, aldus Elizabeth Warren

De Amerikaanse senator Elizabeth Warren, een democraat uit Massachusetts en een prominente criticus van cryptocurrency, heeft de regering-Biden gevraagd om updates te verstrekken over haar inspanningen om het gebruik van cryptocurrency in de internationale fentanylhandel aan te pakken. In een brief, medeondertekend door senator Bill Cassidy, beweerde Warren dat cryptocurrency een “steeds prominentere rol heeft gespeeld in de wereldwijde fentanylhandel in het afgelopen decennium.”

De brief stelt ook dat zowel de regering-Biden als de regering van voormalig Amerikaans president Donald Trump de rol van crypto in het mogelijk maken van de illegale drugshandel hebben erkend of stappen hebben ondernomen om het gebruik ervan te beperken. Ter ondersteuning van deze bewering noemden Warren en Cassidy twee gevallen waarin de regeringen dit deden.

De brief van de twee senatoren richtte zich ook op de vermeende rol die cryptocurrency speelt bij het helpen van handelaren in fentanyl precursor-chemicaliën om detectie door wetshandhavers te ontwijken. Volgens Warren en Cassidy maakt het gebruik van gedecentraliseerde cryptocurrency-exchangeplatforms het mogelijk dat door China geleverde fentanyl precursors terechtkomen in drugs die naar de VS worden gesmokkeld.

“Een onderzoek in mei 2023 naar 90 in China gevestigde bedrijven die fentanyl precursors leveren, ontdekte dat 90 procent cryptobetalingen accepteerde. Hetzelfde onderzoek wees uit dat cryptocurrency-wallets die door deze bedrijven werden gebruikt, gezamenlijk bijna $30 miljoen aan cryptobetalingen ontvingen—genoeg om de benodigde precursoren te kopen om een verbluffende $54 miljard aan fentanylpillen te produceren,” aldus de brief van de twee senatoren.

De brief suggereerde ook dat het aantal crypto-transacties met deze in China gevestigde bedrijven, dat met 450% op jaarbasis groeide, grotendeels is toegenomen omdat deze niet te detecteren zijn.

Hoewel zij erkennen dat de regering-Biden in het verleden stappen heeft ondernomen om dit probleem aan te pakken, hebben Warren en Cassidy gevraagd om de huidige beoordeling van de Amerikaanse regering van de rol van crypto in de illegale drugshandel. Het duo zei ook te willen weten wat de regering heeft gedaan om de rol van crypto in fentanylhandel sinds december 2021 aan te pakken.

Warren en Cassidy zeiden dat de regering-Biden hen ook op de hoogte moet stellen van eventuele uitdagingen of wettelijke beperkingen waarmee zij worden geconfronteerd in hun poging om het gebruik van cryptocurrency in illegale drugstransacties aan te pakken. Volgens de twee senatoren moet de regering-Biden uiterlijk op 14 juni 2024 antwoorden op hun vragen hebben verstrekt.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!