ECB-president hint naar mogelijk renteverlagingen volgende maand

Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank (ECB), hintte onlangs op een mogelijke renteverlaging volgende maand, mochten de economische indicatoren zich blijven stabiliseren. Lagarde suggereerde dat een verlaging waarschijnlijk is nu de groei van de consumentenprijzen nu grotendeels onder controle is, als de komende cijfers overeenkomen met de huidige projecties van de ECB.

Deze aankondiging komt te midden van de verwachting dat de beleidsrichting van de ECB zou kunnen veranderen, als gevolg van de recente beheersing van de inflatiepieken die de economie van de eurozone in moeilijkheden hadden gebracht. De raad van bestuur van de centrale bank zal naar verwachting over iets meer dan twee weken bijeenkomen om over deze mogelijke stap te beslissen.

Tijdens haar interview op Prime Time benadrukte Lagarde dat de beslissing in belangrijke mate afhangt van de meest recente economische gegevens. Ze handhaafde een voorzichtige toon en gaf aan dat er nog geen vaste toezeggingen zijn, maar erkende wel de mogelijkheid van actie als de gegevens dit ondersteunen.

Het besluit van de centrale bank om de rente mogelijk te verlagen volgt op een periode van verhoogde inflatie als gevolg van verschillende mondiale verstoringen, waaronder de Russische invasie van Oekraïne in 2022. Nu de inflatie echter dicht bij de ECB-doelstelling van 2% ligt, zou een renteverlaging de economie van de eurozone verder kunnen stabiliseren en mogelijk stimuleren door het lenen goedkoper te maken. Lagarde zei dat dit de uitgaven en investeringen zou kunnen stimuleren en daarmee de economische groei in de lidstaten zou kunnen ondersteunen.

De invloed van de Amerikaanse verkiezingen

Naast het bespreken van renteverlagingen beantwoordde Lagarde ook vragen over bredere economische zorgen, waaronder de komende Amerikaanse verkiezingen en de mogelijke gevolgen ervan voor Europa. Terwijl ze het verkiezingsproces zorgvuldig respecteerde, deelde ze haar zorgen over mogelijke gevolgen voor het Europese economische beleid, afhankelijk van de verkiezingsresultaten.

De president van de ECB voegde eraan toe dat Europa zich moet voorbereiden op eventuele economische uitdagingen die voortvloeien uit nieuw Amerikaans beleid. Lagarde benadrukte ook andere dringende kwesties, zoals de klimaatverandering, en wees op het belang van het opnemen van milieuoverwegingen op de lange termijn in het huidige monetaire beleid. Ze benadrukte de noodzaak van strategische planning over hoe de ECB leiding kan geven in plaats van mondiale economische trends te volgen.

Inflatie terugbrengen naar 2%

Tijdens de discussie herhaalde Lagarde ook haar engagement om de inflatiedoelstelling van de ECB van 2% te bereiken en te handhaven, en omschreef dit als haar missie en plicht. Deze focus, zei ze, is niet alleen belangrijk voor de huidige economische stabiliteit, maar ook voor het leggen van een basis voor toekomstige veerkracht.

De president van de ECB gaf ook inzicht in de interne discussies tijdens de tweedaagse retraite van de ECB in Kilkenny, waar ruim twintig leden van de regeringsraad bijeenkwamen om privé over deze kwesties te beraadslagen. Deze discussies maken deel uit van hun bredere strategie om onmiddellijke economische uitdagingen en toekomstige risico’s aan te pakken en zo een evenwichtige en proactieve monetaire-beleidsaanpak te garanderen.

Aan het einde van het interview sprak Lagarde haar vertrouwen uit in de toekomst, waarbij ze zinspeelde op haar plannen binnen de bank en haar voortdurende inzet om de eurozone naar duurzame economische stabiliteit te sturen.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!