COTI Foundation deelt whitepaper over de V2-upgrade

De COTI Foundation heeft een whitepaper gepubliceerd voor COTI V2. De focus ligt voornamelijk op twee aspecten: blockchain-encryptie en gedecentraliseerde sequencers. De COTI Foundation hoopt dat dit zal dienen als een leidraad voor de gemeenschap bij het ontwikkelen van de lichtste en snelste vertrouwelijkheidslaag 2 op Ethereum.

De eerste nadruk ligt op het benutten van het potentieel van het Garbling Protocol. Dit zal het transparantiegedeelte van het ecosysteem versterken zonder de prestaties ervan te beïnvloeden. Het is gedefinieerd als een nieuw benadering die via implementatie zal worden geïntroduceerd als onderdeel van een unieke combinatie van privacybehoudende technologieën.

COTI heeft vertrouwelijkheid geprioriteerd vanwege het fundamentele principe dat privacy een mensenrecht is, ongeacht de sector waar het toe behoort. Gebruikers van COTI kunnen blijven genieten van privétransacties en associaties terwijl de Foundation haar weg vindt door de paradoxale uitdaging. Dit heeft betrekking op het handhaven van een balans tussen blockchain-transparantie en individuele privacy.

Vertrouwelijkheid heeft eerder een uitdaging gevormd toen gebruikers in de beginfase waren van de adoptie van Web2. Web3 brengt niets anders, waardoor de bestaande spelers worden aangemoedigd om zich te houden aan het agenda van het behoud van privacy met voldoende transparantie die vereist is voor de blockchain-ideologie.

Garbled circuits zijn om twee redenen gekozen. Ten eerste om de rekensnelheid te verhogen met een factor van 1.000. Ten tweede om de opslagvereisten tot 250 keer te verminderen. Het laatste aspect helpt COTI de leiding te nemen ten opzichte van oplossingen zoals FHE. Bovendien verbindt Garbled Circuits zich om de latentie met een honderdvoud te verlagen in vergelijking met andere oplossingen die op de markt zijn.

Privacy wordt verder versterkt door gebruik te maken van de beste elementen van gcEVM – een uitbreiding van EVM die Soda Labs heeft ontworpen om vertrouwelijkheid en blockchain-transacties te combineren.

gcEVM ontsluit het potentieel van Ethereum voor sectoren die hoge veiligheidsnormen en hoge vertrouwelijkheid vereisen. De focus ligt op het uitbreiden van aangepaste gegevensbescherming via nieuwe gegevenstypen en authentieke geheugen- en opslagmechanismen.

Als volgende in lijn staan de Gedecentraliseerde Sequencers. Hun ideale doel is om de inherente beperkingen van gecentraliseerde sequencers aan te pakken. Deze verschijnen in de vorm van single points of failure en censurerisico’s. Een manier waarop gedecentraliseerde sequencers het genoemde doel bereiken, is door de sequencing-functie over meerdere deelnemers te verspreiden. Simpel gezegd, het vertrouwt niet op één punt en kiest er in plaats daarvan voor om de sequencing-functie te verspreiden. Dit helpt om het risico van single points of failure te verminderen.

Gedecentraliseerde sequencers worden ondersteund door een gemodificeerd PBFT-algoritme. Deze dragen bij aan transparantie en veiligheid en markeren een stap voorwaarts in de richting van het bereiken van een blockchain-ecosysteem dat meer democratisch, eerlijk, efficiënt en robuust is. Het helpt ook COTI zich te onderscheiden van andere spelers op de markt.

De ontwikkeling komt enkele dagen na de aankondiging van de COTI V2 airdrop. Het geeft de leden van de gemeenschap de kans om een deel van het $8 miljoen pool te bezitten via de campagne, die tot doel heeft nieuwe richtingen te verkennen en te groeien als platform.

Naarmate COTI verder gaat, is het de bedoeling om eerder ondenkbare gebruiksscenario’s te hebben om de bredere adoptie van Web3 te versnellen. De volgende belangrijke update wordt verwacht over het Developer Network van COTI.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!