Vitalik Buterin deelt toekomstige stappen van Ethereum

Vitalik Buterin – de mede-oprichter van Ethereum – deelde onlangs zijn inzichten over de volgende stappen in de vereenvoudiging van het protocol en het verlichten van de druk op knooppuntbronnen, ook wel ‘Purge’ genoemd.

De Purge is in wezen bedoeld om het protocol te beschermen door de gegevensopslag te optimaliseren. Tegelijkertijd probeert het ook ontwerpbeslissingen aan te pakken die zijn genomen vanwege technologische beperkingen in het verleden. Het primaire doel is om het protocol te stroomlijnen, technische verplichtingen te elimineren en de deelnamekosten in het netwerk te verlagen door verouderde historische gegevens te wissen.

De rol van EIP-6780 bij de Purge

EIP-6780 is een cruciaal voorstel voordat Ethereum (ETH) de Purge bereikt. Het richt zich op het verminderen van de functionaliteit van de SELFDESTRUCT-opcode binnen het protocol. Het voorstel werd geïmplementeerd tijdens de Dencun-hard fork in een poging Ethereum te vereenvoudigen en de veiligheidsgaranties ervan te verbeteren.

Buterin benadrukte het belang van dit proces bij het wegnemen van onnodige complexiteit en bij het aanpakken van technische schulden. Verwacht wordt dat dit niet alleen de functionaliteit van Ethereum zal stroomlijnen, maar ook eventuele technische problemen zal aanpakken. EIP-6780 dient als voorbeeld van dit doel.

EIP-4444 ook cruciaal

Terwijl Dencun ook de weg vrijmaakte voor ‘blobs’, heeft Buterin ook een ander cruciaal voorstel in de gaten, EIP-4444, dat tot doel heeft de historische gegevens van cliënten ouder dan een jaar te snoeien.

De mede-oprichter van Ethereum benadrukte de uitdaging van het opslaan van oude geschiedenis voor de op een na grootste blockchain. Hoewel entiteiten als block explorers dit misschien wel aankunnen, stelt hij voor om peer-to-peer-protocollen te optimaliseren om deze gegevens op te slaan en te delen, wat een haalbare oplossing biedt. Hij gaf het volgende aan:

“De Ethereum-blockchain is permanent, maar het vereisen dat letterlijk elk knooppunt alle gegevens voor altijd opslaat, is een zeer ‘overkill’ manier om die duurzaamheid te bereiken.”

Volgens Buterin kan het verminderen van de hoeveelheid opslagruimte die nodig is om een Ethereum-knooppunt te laten draaien de deelname aanzienlijk vergroten. Bovendien vermindert EIP-4444 de synchronisatietijd van knooppunten, waardoor de workflows voor operators worden gestroomlijnd en mogelijk de decentralisatie van Ethereum wordt verbeterd. Hij vervolgde met:

“Daarom kan EIP-4444 de decentralisatie van de knooppunten van Ethereum aanzienlijk vergroten. Als elk knooppunt standaard kleine percentages van de geschiedenis opslaat, kunnen we mogelijk zelfs ongeveer evenveel kopieën van elk specifiek stukje geschiedenis over het netwerk opslaan als nu.”

Andere gebieden die zuivering nodig hebben

Een ander aspect zijn precompiles, waarvan sommige zeer succesvol zijn, maar andere onderbenut worden en de vraag ernaar lager blijkt te zijn dan verwacht. Deze onderbenutte precompiles veroorzaken consensusbugs en problemen bij nieuwe EVM-implementaties. Buterin stelt twee manieren voor om dit probleem aan te pakken: het verwijderen van precompilatie en het vervangen ervan door een EVM-codesegment dat dezelfde actie uitvoert.

Met betrekking tot de LOG-hervorming stelt Buterin voor om bloeifilters te verwijderen en zich uitsluitend te concentreren op het produceren van een gehashte statuswaarde. Het plan omvat het gebruik van ZK-SNARK’s en incrementeel verifieerbare berekeningen (IVC) om geverifieerde log trees te construeren.

Een ander aspect dat aandacht verdient is de voortdurende transitie van Ethereum naar SimpleSerialize (SSZ). Hoewel de Ethereum-consensuslaag is verplaatst naar de ‘schonere’ en ‘efficiëntere’ SSZ, kan hetzelfde niet worden gezegd voor de uitvoeringslaag, die naar dezelfde structuur moet worden verplaatst.

Na de overgang naar SSZ blijven er slechts twee structuren over: SHA256 binary trees en Verkle trees. Uiteindelijk, naarmate de hashing van SNARK verbetert, merkte Buterin op dat beide kunnen worden vervangen door binary Merkle trees die SNARK-vriendelijke hashes gebruiken, waardoor de datastructuren van Ethereum worden verenigd.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!