Ethereum bereikt belangrijke mijlpaal – Dencun gelanceerd op Holesky-testnet

Het Ethereum-ecosysteem heeft een belangrijke mijlpaal bereikt met de implementatie van de Dencun-upgrade op het Holesky-testnet, wat een cruciale stap markeert vóór de verwachte implementatie ervan op het mainnet volgende maand.

De Dencun-upgrade, ook bekend als Cancun-Deneb, zal zich richten op het vergroten van de schaalbaarheid en efficiëntie van het netwerk via vijf EIP’s. Het belangrijkste EIP dat als onderdeel van de upgrade is geïmplementeerd, is EIP-4844, ook wel bekend als proto-danksharding. Verwacht wordt dat Ethereum-eindgebruikers zullen profiteren van lagere gaskosten op layer-2-transacties na proto-danksharding.

Dencun live op Holesky-testnet

De implementatie van Dencun op het Holesky-testnet vond woensdagmiddag plaats, volgens een bevestiging van de uitvoeringsclient Nethermind. Deze implementatie volgde een gefaseerde aanpak, waarbij Dencun eerder op 17 januari werd uitgerold op het Goerli-testnet en op 30 januari op het Sepolia-testnet.

Het iteratieve testproces over meerdere testnetten is een cruciaal aspect om de stabiliteit en functionaliteit van upgrades te garanderen voordat ze op het mainnet worden geïmplementeerd. Dencun combineert elementen uit de Cancun- en Deneb-upgrades, elk gericht op specifieke verbeteringen binnen het Ethereum-netwerk. Terwijl Cancun zich richt op verbeteringen in de uitvoeringslaag, streeft Deneb ernaar de consensuslaag te versterken.

Zoals eerder benoemd, is één van de belangrijkste functies die Dencun ïntroduceert proto-danksharding (EIP-4844), dat het concept van ‘blobs’ introduceert in het Ethereum-ecosysteem. Deze blobs maken de tijdelijke opslag en toegang van grote hoeveelheden off-chain data door Ethereum-knooppunten mogelijk, waardoor uiteindelijk de opslagbehoefte op het netwerk wordt verminderd.

De introductie van blobs zal naar verwachting een aanzienlijke impact hebben op de transactiekosten voor gedecentraliseerde Ethereum-applicaties (DApps), met name ten goede komen aan Layer 2-rollup-ketens. Door een meer kosteneffectieve en schaalbare gegevensverwerking mogelijk te maken, wil proto-danksharding de toetredingsdrempels voor zowel ontwikkelaars als gebruikers verlagen.

Proto-danksharding en verbeterde functionaliteit

Deze innovatie sluit aan bij de voortdurende inspanningen van Ethereum om de schaalbaarheid te verbeteren en de congestie op zijn netwerk te verminderen. De succesvolle implementatie van Dencun op het Holesky-testnet betekent de laatste stap vóór de implementatie ervan op het mainnet, die naar verwachting zal worden aangekondigd tijdens de komende Ethereum All Core Developers-oproep.

Hoewel een exacte datum voor de implementatie van het mainnet nog moet worden bevestigd, wordt verwacht dat dit begin tot midden maart zal plaatsvinden. Deze tijdlijn onderstreept de zorgvuldige planning en coördinatie die betrokken zijn bij het uitrollen van grote upgrades binnen het Ethereum-ecosysteem.

Over het geheel genomen betekent de succesvolle implementatie van de Dencun-upgrade op het Holesky-testnet een cruciale stap voorwaarts voor het ecosysteem. Met zijn focus op schaalbaarheid, efficiëntie en bruikbaarheid is Dencun klaar om de mogelijkheden van het Ethereum-netwerk te verbeteren en nieuwe mogelijkheden te ontsluiten voor zowel ontwikkelaars als gebruikers.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!