ESMA introduceert strengere richtlijnen voor niet-EU cryptobedrijven

ESMA, de Europese autoriteit voor effecten en markten, heeft onlangs strikte operationele richtlijnen geïntroduceerd voor cryptobedrijven die buiten de Europese Unie (EU) actief zijn. Deze ontwikkeling legt aanzienlijke beperkingen op aan deze bedrijven, waardoor ze niet rechtstreeks diensten kunnen aanbieden aan klanten binnen de EU.

De stap vertegenwoordigt een opmerkelijke mijlpaal in de regulering van cryptocurrency, met als voornaamste doel oneerlijke concurrentiepraktijken te beteugelen en een eerlijk klimaat te creëren voor dienstverleners op het gebied van crypto-activa die in de EU zijn gevestigd.

Strenge eisen voor cryptobedrijven buiten de EU

ESMA heeft duidelijk gemaakt dat cryptobedrijven van buiten de EU alleen onder zeer restrictieve voorwaarden met klanten uit de EU kunnen samenwerken. Het centrale aspect van deze richtlijn draait om het concept van ‘omgekeerde uitnodiging’. In essentie betekent dit dat een niet-EU-bedrijf alleen diensten kan verlenen aan een EU-klant als de laatstgenoemde de dienst actief initieert.

ESMA benadrukt echter dat deze bepaling uitzonderlijk beperkt is en eerder als een uitzondering dan als de standaardpraktijk moet worden beschouwd. Bovendien beloven zowel de ESMA als de nationale toezichthouders robuuste maatregelen te nemen om EU-investeerders en conforme entiteiten te beschermen tegen ongegronde inmenging door niet-EU-bedrijven die zich niet aan de MiCA-normen houden.

Beperkingen op marketing en voortdurende naleving

De richtlijnen van ESMA verbieden bedrijven van buiten de EU expliciet om zakelijke activiteiten binnen de EU uit te oefenen en omvatten alle vormen van marketing die gericht zijn op het aantrekken van klanten uit de EU.

Bovendien kan een bedrijf van buiten de EU, zelfs als het in aanmerking komt voor de vrijstelling van ‘reverse publicity’, deze niet gebruiken om vervolgdiensten aan te bieden, tenzij deze rechtstreeks verband houden met de oorspronkelijke transactie.

Deze strikte houding is bedoeld om te voorkomen dat bedrijven van buiten de EU initiële opdrachten misbruiken als middel om bredere markttoegang binnen de EU te verkrijgen.

Crypto-activa definiëren als financiële instrumenten

Naast deze beperkingen richt ESMA zich op het verduidelijken van de classificatie van crypto-activa. Een andere reeks richtlijnen schetst de criteria voor het beschouwen van een crypto-activum als een ‘financieel instrument’. Deze classificatie onderwerpt het actief aan de MiFID-regels, vergelijkbaar met traditionele aandelen of obligaties.

Als gevolg hiervan leidt dit tot meer toezicht en naleving van de regelgeving, waardoor crypto-activa nauwer worden afgestemd op de gevestigde normen op de financiële markt.

De voorstellen staan momenteel open voor openbare raadpleging tot eind april, en de definitieve richtlijnen zullen naar verwachting eind 2024 worden geïmplementeerd.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!