SEC-voorzitter reageert op goedkeuringen van spot Bitcoin ETF’s

Zoals jullie allemaal vast wel gehoord hebben, werd er gisteren eindelijk goedkeuring verleend aan verschillende spot Bitcoin ETF’s door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). In reactie hierop publiceerde SEC-voorzitter Gary Gensler een statement, waarin het volgende gezegd werd:

“Vandaag heeft de Commissie de notering en verhandeling van een aantal spot Bitcoin exchange-traded product (ETP)-aandelen goedgekeurd.

Ik heb vaak gezegd dat de Commissie binnen de wet handelt en hoe de rechtbanken de wet interpreteren. Beginnend onder voorzitter Jay Clayton in 2018 en tot en met maart 2023 keurde de Commissie meer dan 20 indieningen van uitwisselingsregels voor spot Bitcoin ETP’s af. Eén van die documenten, ingediend door Grayscale, overwoog de omzetting van de Grayscale Bitcoin Trust in een ETP.

We worden nu geconfronteerd met een nieuwe reeks aanmeldingen, vergelijkbaar met de aanvragen die we in het verleden hebben afgekeurd. De omstandigheden zijn echter veranderd. Het Amerikaanse Hof van Beroep voor het District of Columbia oordeelde dat de Commissie er niet in was geslaagd haar redenering voor het afkeuren van de notering en verhandeling van Grayscale’s voorgestelde ETP (het Grayscale bevel) adequaat uit te leggen. De rechtbank heeft daarom het Grayscale bevel ingetrokken en de zaak terugverwezen naar de Commissie. Op basis van deze omstandigheden en de omstandigheden die uitgebreider zijn besproken in het goedkeuringsbevel, denk ik dat de meest duurzame weg voorwaarts het goedkeuren van de notering en de handel in deze spot Bitcoin ETP-aandelen is.”

Hij ging verder met stellen dat de Commissie elke regel, “die door een nationale effectenbeurs wordt ingediend” afzonderlijk wordt beoordeelt “op basis van de vraag of deze in overeenstemming is met de Exchange Act en de daaruit voortvloeiende regelgeving, inclusief of deze bedoeld is om beleggers en het algemeen belang te beschermen”. Hij vervolgde:

“De Commissie is verdienstelijk neutraal en neemt geen standpunt in over bepaalde bedrijven, investeringen of de onderliggende activa van een ETP. Als de emittent van een effect en de beursnotering voldoen aan de Securities Act, de Exchange Act en de regels van de Commissie, moet aan die emittent dezelfde toegang tot onze gereglementeerde markten worden geboden als ieder ander.”

Gensler voegde er in zijn statement echter wel aan toe dat de actie gericht is op Bitcoin en op geen enkele andere wijze een teken is van de bereidheid van de Commissie om noteringsnormen voor cryptovaluta goed te keuren. “Ook zegt de goedkeuring niets over de standpunten van de Commissie over de status van andere crypto-activa onder de federale effectenwetten, of over de huidige staat van niet-naleving van bepaalde crypto-activamarktdeelnemers met de federale effectenwetten”, aldus de voorzitter.

Vervolgens besloot Gensler dieper in te gaan op wat de goedkeuring precies betekent voor de bescherming van beleggers:

“Beleggers kunnen vandaag de dag Bitcoin al kopen en verkopen of op een andere manier blootstelling verwerven aan Bitcoin bij een aantal makelaarskantoren, via beleggingsfondsen, op nationale effectenbeurzen, via peer-to-peer betalingsapps, op niet-conforme cryptohandelplatforms, en natuurlijk via de Grayscale Bitcoin Trust. De actie van vandaag omvat bepaalde beschermingsmaatregelen voor beleggers:

Ten eerste zullen sponsors van Bitcoin ETP’s verplicht worden om volledige, eerlijke en waarheidsgetrouwe informatie over de producten te verstrekken. Beleggers in elk Bitcoin-ETP dat is genoteerd en verhandeld, zullen profiteren van de openbaarmaking in openbare registratieverklaringen en vereiste periodieke indieningen. Hoewel deze openbaarmakingen vereist zijn, is het belangrijk op te merken dat de actie van vandaag de bekendgemaakte ETP-regelingen, zoals bewaarnemingsregelingen, niet onderschrijft.

Ten tweede zullen deze producten worden genoteerd en verhandeld op geregistreerde nationale effectenbeurzen. Dergelijke gereguleerde beurzen moeten regels hebben die zijn ontworpen om fraude en manipulatie te voorkomen, en we zullen ze nauwlettend in de gaten houden om ervoor te zorgen dat ze deze regels handhaven. Bovendien zal de Commissie elke vorm van fraude of manipulatie op de effectenmarkten grondig onderzoeken, inclusief regelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van sociale-mediaplatforms. Dergelijke gereguleerde beurzen hebben ook regels die bedoeld zijn om bepaalde belangenconflicten aan te pakken en om investeerders en het publieke belang te beschermen.

Verder zullen de bestaande regels en gedragsnormen van toepassing zijn op de aan- en verkoop van de goedgekeurde ETP’s. Dit omvat bijvoorbeeld de Regulation Best Interest wanneer broker-dealers ETP’s aanbevelen aan particuliere beleggers, evenals een fiduciaire plicht op grond van de Investment Advisers Act voor beleggingsadviseurs. De actie van vandaag keurt geen cryptohandelsplatforms of tussenpersonen goed, die voor het grootste deel niet voldoen aan de federale effectenwetten en vaak belangenconflicten hebben.

Ten derde voltooit het personeel van de Commissie afzonderlijk de beoordeling van de registratieverklaringen voor tien spot Bitcoin ETP’s tegelijkertijd, wat zal helpen een gelijk speelveld voor uitgevende instellingen te creëren en eerlijkheid en concurrentie te bevorderen, wat investeerders en de bredere markt ten goede zal komen.

Sinds 2004 heeft dit agentschap ervaring met het toezicht op spot-ETP’s van niet-effectengerelateerde grondstoffen, zoals ETP’s die bepaalde edelmetalen aanhouden. Die ervaring zal waardevol zijn bij ons toezicht op spot Bitcoin ETP-handel.

Hoewel we verdienstelijk neutraal zijn, merk ik op dat de onderliggende activa in de metalen ETP’s consumenten- en industriële toepassingen hebben, terwijl Bitcoin daarentegen vooral een speculatief, volatiel actief is dat ook wordt gebruikt voor illegale activiteiten, waaronder ransomware en het witwassen van geld, ontduiking van sancties en de financiering van terrorisme.

Hoewel we vandaag de notering en verhandeling van bepaalde spot Bitcoin ETP-aandelen hebben goedgekeurd, hebben we Bitcoin niet goedgekeurd of onderschreven. Beleggers moeten voorzichtig blijven met betrekking tot de talloze risico’s die verbonden zijn aan Bitcoin en producten waarvan de waarde verbonden is aan cryptovaluta.”

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!