ECB Introduceert publiek-private samenwerking voor de digitale Euro

De Europese Centrale Bank (ECB) bracht op woensdag een verslag uit over de ontwikkeling van de digitale euro. In dit rapport wordt de aandacht gevestigd op de vooruitgang die is geboekt met betrekking tot de centrale bank digitale valuta (CBDC) binnen de Rulebook Development Group (RDG). Daarnaast heeft de centrale bank de rechten en verplichtingen van de leden gedefinieerd volgens het ontwerp van de wetgeving sinds de laatste update in juni 2023, en heeft zij een overzicht gegeven van de algemene situatie met betrekking tot het gebruik van de digitale euro.

ECB voegt publiek-privaat spelers toe

Hoewel het rapport vertegenwoordigers van de consumenten-, individuele verkopers- en tussenpersonen sectoren omvatte, werd ook een tussentijdse beoordeling uitgevoerd door leden van de RDG.

De ECB maakte de volgende verklaring:

“Het ontwerp rulebook zal flexibel genoeg zijn om aan toekomstige voorschriften te voldoen en zal worden bijgewerkt volgens de uitkomst van het wetgevingsproces voor de digitale euro.”

Ondertussen merkt de centrale bank op dat de implementatie van de digitale euro een tijdrovende inspanning kan zijn tussen verschillende publieke en private instellingen. Er wordt ook vermeld dat bestaande tussenpersonen zullen fungeren als een brug tussen de centrale bank en eindgebruikers in de digitale euro-omgeving.

De genoemde tussenpersonen kunnen verschillende financiële spelers zijn, zoals banken of andere betalingsdienstaanbieders. Bij het bekijken van het gepubliceerde rapport lijkt het mogelijk dat de tussenpersonen die transacties tussen betalers en ontvangers uitvoeren, dezelfde instelling kunnen zijn.

ECB

Bovendien wordt aangegeven dat de genoemde tussenpersooninstellingen mogelijk baat hebben bij diensten van derden om hen te ondersteunen bij hun taken. Het wordt echter ook expliciet vermeld dat deze derde partijen geen directe deelnemers zijn aan het plan, maar slechts externe agenten.

Aan de andere kant wordt vermeld dat er, afhankelijk van de voortgang van de voorbereidingsfase, extra secties aan het rulebook zullen worden toegevoegd door de RDG.

Cryptocurrency ontwikkelingen en kaders binnen de Eurozone

In oktober 2023 kondigde Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank, aan dat het project voor de digitale euro gestaag vordert.

Tijdens deze periode benadrukte Lagarde dat er opnieuw vooruitgang was geboekt en voegde eraan toe dat de Raad van Bestuur van de ECB de start van de voorbereidende fase voor de digitale euro had goedgekeurd.

Terugkijkend markeerde dit een zeer belangrijke stap in de inspanningen om een CBDC (Central Bank Digital Currency) in de Eurozone te ontwikkelen.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!