CBN introduceert nieuwe richtlijnen voor bankactiviteiten met VASP’s

De Centrale Bank van Nigeria (CBN) heeft formeel aangekondigd dat het verbod op cryptocurrency-transacties wordt ingetrokken, zoals vermeld in een circulaire van 22 december 2023. Haruna Mustafa, Directeur van de Afdeling Financieel Beleid en Regulering, bracht deze aankondiging naar voren en benadrukte daarmee de vastberadenheid van Nigeria om zich aan te passen aan het steeds veranderende wereldwijde financiële landschap.

De beslissing van de CBN komt voort uit de voortschrijdende wereldwijde ontwikkelingen die benadrukken dat het reguleren van dienstverleners voor virtuele activa (VASP), waaronder cryptocurrencies en crypto-activa, van groot belang is. De circulaire, getiteld “Mededeling aan alle banken en andere financiële instellingen – Richtlijnen voor de exploitatie van bankrekeningen voor dienstverleners van virtuele activa (VASPs)”, erkent de dringende noodzaak om gerelateerde risico’s, zoals witwassen van geld en financiering van terrorisme, effectief te beheren. Deze koerswijziging sluit aan bij de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) en betekent een breuk met de eerdere richtlijnen van de CBN in 2017 en 2021.

Nieuwe richtlijnen voor bankactiviteiten met VASP’s

Ter ondersteuning van deze beleidswijziging heeft de CBN recentelijk nieuwe richtlijnen ingevoerd om bankactiviteiten met betrekking tot dienstverleners van virtuele activa (VASPs) te reguleren. Deze richtlijnen bieden gedetailleerde instructies over de werking van bankrekeningen voor deze entiteiten. Opvallend is dat Sectie 30 van de Wet ter voorkoming van witwassen van geld uit 2022 VASPs nu formeel erkent als een integraal onderdeel van de definitie van een financiële instelling. De richtlijnen benadrukken de onmiddellijke noodzaak van volledige naleving door alle banken en financiële instellingen in Nigeria.

Voortgezet verbod op directe crypto-transacties

Hoewel het opheffen van het verbod de deuren opent voor banktransacties met VASPs, handhaaft de CBN een duidelijk standpunt dat banken en financiële instellingen zich onthouden van het aanhouden, verhandelen of uitvoeren van virtuele valuta op hun eigen rekeningen. Deze activiteiten blijven strikt verboden. Deze genuanceerde aanpak toont de bereidheid van Nigeria om de golf van digitale valuta te omarmen, terwijl het voorzichtigheid betracht bij het beheersen van potentiële risico’s.

Deze significante beleidswijziging door de CBN markeert een transformerend hoofdstuk in de financiële geschiedenis van Nigeria. Het weerspiegelt de bereidheid van het land om zich aan te passen aan evoluerende mondiale financiële trends, terwijl het een waakzame benadering handhaaft om mogelijke risico’s die verband houden met de cryptoruimte te beheren.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!