Een diepere duik in on-chain data – Transactiekosten

BTC-transactiekosten

Bron: https://coinmetrics.io/
Bron: https://coinmetrics.io/

Bitcoin transactiekosten, een cruciaal aspect van het cryptolandschap, zijn meer dan alleen maar vergoedingen voor het verwerken van transacties. Ze fungeren als barometers voor marktbewegingen en hebben de neiging opvallende pieken te vertonen op belangrijke momenten. Deze fees, die in 2017/2018 en 2021 steil omhoogschoten voorafgaand aan aanzienlijke verkoopgolven, vertonen in 2023 opnieuw verhoogde activiteit met al twee opvallende pieken. Deze fluctuaties kunnen duiden op een oververhitte markt of beperkingen in het transactiegebruik, wat zowel de vraag beïnvloedt als de prijzen onder druk kan zetten.

Deze spikes in transactiekosten van Bitcoin worden beschouwd als indicatoren van marktactiviteit. Ze wijzen op een verhoogde vraag naar transacties of kunnen het resultaat zijn van beperkingen in het transactiegebruik, wat op zijn beurt een impact heeft op de vraag en daarmee op de prijzen van Bitcoin.

De correlatie tussen deze pieken in transactiekosten en daaropvolgende marktbewegingen is opvallend. Vóór eerdere sell-offs gingen aanzienlijke stijgingen in fees gepaard met een neerwaartse druk op de prijzen van Bitcoin. Dit fenomeen is in 2023 al tweemaal waargenomen, waardoor investeerders en analisten alert zijn op de mogelijke implicaties ervan.

Hoewel hogere transactiekosten kunnen wijzen op een toenemende activiteit en interesse in het Bitcoin-netwerk, kunnen ze ook een signaal zijn van een oververhitte markt. Dit kan leiden tot beperkingen in het transactiegebruik, wat de vraag naar Bitcoin kan beïnvloeden en vervolgens de prijzen onder druk kan zetten.

Bitcoin prijs color-coded op basis van risico niveaus

Bron: https://coinmarketcap.com/

Deze grafiek toont de prijs van cryptovaluta gecodeerd op basis van risicometerwaarden. Waarden rond 1 hebben een dieprode kleur, terwijl waarden rond 0 een donkerblauwe kleur hebben. Het doel van de risicometers is niet om prijsbodems of -toppen te voorspellen, maar eerder om gebieden te identificeren die op langere termijn aantrekkelijke koop- of verkooppunten zouden kunnen zijn. Lage risicometers geven potentiële interessante koopgebieden aan, terwijl hoge risicometers wijzen op potentiële interessante verkoopgebieden. De formules voor het maken van de meter zijn niet gepubliceerd en zijn alleen bekend bij Benjamin Cowen, de maker. De formules houden rekening met afnemende rendementen.

Alle crypto-activa zijn gecreëerd na Bitcoin en hebben daarom minder marktcycli doorgemaakt die gebruikt kunnen worden om gegevens aan te passen. Soms is het gedrag van bepaalde activa ook erg onduidelijk. Daarom kennen we aan elke Risicometer een vertrouwensparameter toe van 1 tot 9; degene met een hoger vertrouwen hebben meer kans op redelijke voorspellingen, terwijl voor activa met een lager vertrouwen dit minder duidelijk is. Activa met een lager vertrouwen moeten mogelijk in de toekomst opnieuw worden afgestemd, nadat er meer marktcyclus-tops/bodems zijn geweest.

Hoe gebruik je deze grafiek?

Deze grafiek stelt je in staat om in één oogopslag naar het marktsentiment te kijken. Zodra we de rode regio’s betreden, wordt de activa aanzienlijk overgewaardeerd op basis van de historische prestaties van deze meter. Op dezelfde manier, zodra we de donkerblauwe regio’s betreden, wordt de activa aanzienlijk ondergewaardeerd.

Een risico meter van 0.549 suggereert een gematigd niveau van potentiële risico’s en kansen op de markt voor cryptovaluta. Het duidt niet op directe prijspieken of dieptepunten, maar eerder op een gebied waarin de activa redelijk gewaardeerd kunnen zijn, met zowel koop- als verkoopmogelijkheden die overwogen kunnen worden.

Disclaimer: De analyses hierboven zijn gebaseerd op technische patronen en trends in de cryptomarkt. Het is van cruciaal belang om te benadrukken dat deze informatie niet bedoeld is als financieel advies. Cryptocurrency-investeringen brengen inherent risico’s met zich mee en zijn onderhevig aan volatiliteit. Voor het nemen van investeringsbeslissingen wordt aangeraden eigen onderzoek te doen, financieel advies in te winnen en alleen te investeren wat men zich kan veroorloven te verliezen.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!