Indicator suggereert dat de Bitcoin bull markt pas net begonnen is

Gegevens uit de keten laten zien dat Bitcoin SOPR nog niet de hoge niveaus heeft bereikt die geassocieerd zijn met eerdere oververhitte perioden van bull markten. In een CryptoQuant Quicktake-post legde een analist uit hoe de Bitcoin koers de afgelopen jaren is beïnvloed.

De on-chain indicator die volgens CryptoQuant het beste de psychologie van Bitcoin-handelaars vertegenwoordigt, is de ‘Spent Output Profit Ratio’ (SOPR). Deze indicator vertelt ons in wezen of BTC-investeerders hun munten verkopen (of beter gezegd, ze overdragen op de blockchain) tegen een bepaalde nettowinst of -verlies.

Als de indicatorwaarde groter is dan 1, betekent dit dat de gemiddelde houder in de sector zijn munten momenteel tegen een winstgevende koers verkoopt. Als deze drempel daarentegen lager is dan 1, betekent dit dat er sprake is van dominante verkoop tegen verlies onder investeerders.

Als de waarde van SOPR precies 1 is, kan dit natuurlijk een evenwicht zijn in de totale marktomzet, omdat de verdiende winsten het behoud precies compenseren. Nu is er hieronder een grafiek die de trend laat zien waarin Bitcoin SOPR de afgelopen jaren verliezen heeft geleden:

In de grafiek hierboven markeerde de analist het patroon dat Bitcoin SOPR de afgelopen jaren heeft gevolgd. Tijdens de bearmarkt van 2018 daalde BTC SOPR na de crash van november 2018 naar aanzienlijk lage waarden onder de 1. De koers vond destijds ook zijn bodem gelijktijdig met deze dieptepunten in deze maatstaf.

Bitcoin koers na FTX-debacle

Op de bearmarkt van 2022 stonden BTC-beleggers nog steeds in de rode cijfers door deel te nemen aan een relatief lage verkoop met verlies tot aan de ineenstorting van de FTX, en de houders capituleerden uiteindelijk in aanzienlijke mate. De ineenstorting is inderdaad het dieptepunt van de huidige cyclus, aangezien de waarde van BTC sindsdien is verdubbeld. Het patroon van deze dip komt ook overeen met een soort patroon in de bearmarkt van 2018.

Tussen deze twee grote dips vond er ook een grootschalige liquidatie plaats in 2020, maar deze ineenstorting was grotendeels een anomalie vanwege de onverwachte opkomst van de COVID-19-pandemie. Zoals uit de grafiek blijkt, is de trend tijdens de rally’s Over het algemeen is het tegenovergestelde het geval: beleggers beginnen met grote winsten te verkopen, en er wordt een piek bereikt wanneer de winstneming een extreem niveau bereikt.

Eerder dit jaar piekte de BTC SOPR naar een hoog niveau toen het zijn lokale piek bereikte in april, maar sindsdien is de indicator relatief rustig gebleven na een lichte winstneming na de laatste etappe van de rally. De analist sloot af met:

“In de huidige markt zullen er veel correcties en dalingen plaatsvinden totdat we de piek van de bullmarkt bereiken, maar psychologisch gezien lijkt het erop dat er nog genoeg tijd is voor de tweede helft van de bullmarkt.”

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!