China’s yuan streeft om de euro voorbij te stevenen

China laat steeds duidelijker blijken dat het niet langer tevreden is met de positie van zijn valuta, de yuan, in de schaduw van ’s werelds dominante valuta’s. Met vastberaden stappen en een agressieve aanpak heeft China onomwonden duidelijk gemaakt dat het de yuan tot een prominente speler wil maken in de wereld van de internationale valuta.

Recente gegevens die de prestaties van de yuan op het SWIFT-betaalnetwerk weerspiegelen, schilderen een duidelijk beeld. China’s doelstellingen reiken verder dan slechts de Amerikaanse dollar uitdagen; het gaat om het opnieuw vormgeven van het gehele valutalandschap.

De opkomst van de yuan: Voorbij de euro gaan

De meest recente gegevens van SWIFT gaan verder dan het presenteren van cijfers; ze vertellen het verhaal van een verschuivende financiële wereldorde. Een afname in de dominantie van de euro is merkbaar, aangezien het gebruik ervan in internationale betalingen met bijna 0,9% is gedaald, waardoor het aandeel nu op 31,74% ligt.

Dit staat in schril contrast met de indrukwekkende stijging van de yuan in de afgelopen vijf maanden. In september bereikte de Chinese valuta een opmerkelijke 3,71%, wat een stijging van 2,77% betekende ten opzichte van de gegevens van augustus 2023.

Deze prestatie is geen toevallige opleving. Voor het eerst in bijna 20 maanden heeft de yuan de grens van 3% overschreden. Echter, laten we niet vergeten dat de onbetwiste koning, de Amerikaanse dollar, nog steeds zijn leidende positie behoudt, met een groei van 41,74% naar 42,71% gedurende dezelfde periode.

BRICS: Een Nieuwe Krachtpatser die de Valutadynamiek Verandert

De valutahervorming is niet slechts een spel dat China alleen speelt; het is een strategie die wordt gedeeld met de andere BRICS-landen. Met China aan het roer heeft deze associatie duidelijk gemaakt dat ze de afhankelijkheid van de Amerikaanse dollar wil verminderen en andere belangrijke valuta’s zoals de euro, het Britse pond en de Japanse yen wil uitdagen.

Een bewijs van deze intentie is te vinden in de stappen die BRICS eerder dit jaar heeft ondernomen om het gebruik van de Amerikaanse dollar in wereldwijde transacties tegen 2026 te minimaliseren. Deze beslissing zou de grondvesten van de wereldwijde economische structuur op haar grondvesten kunnen doen schudden.

Hoewel de recente prestaties van de yuan op het eerste gezicht slechts een bescheiden overwinning lijken te zijn, is het van cruciaal belang om verder te kijken dan de directe resultaten. Deze ontwikkeling zou het begin kunnen zijn van een fundamentele verschuiving in de wereldwijde valutadominantie. De langetermijngevolgen voor zowel de Amerikaanse dollar als de euro zijn moeilijk te negeren.

In een wereld waar de financiële dominantie historisch gezien werd gedicteerd door het Westen, geeft het Oosten, onder leiding van China, duidelijk aan dat het klaar is om de bestaande status quo uit te dagen.

De gegevens van SWIFT representeren niet alleen cijfers; ze getuigen van de verschuivende machtsverhoudingen in de mondiale economie. Met China’s gedurfde stappen en de herijking van de wereldhandelsdynamiek door de BRICS-landen, belooft de toekomst allesbehalve voorspelbaar te zijn. De trillingen van verandering zijn voelbaar, en het gaat niet alleen om valuta; het gaat om macht, invloed en de moed om lang bestaande suprematie uit te dagen. Welkom in een nieuwe wereld, waar de yuan zijn rechtmatige plaats opeist.

China’s Belt and Road Initiative (BRI): Het platform voor de internationale promotie van de yuan

Terwijl China streeft naar de versterking van de internationale positie van de yuan, gebruikt het met succes leningen die zijn overeengekomen via zijn Belt and Road Initiative (BRI) als een krachtig middel om de wereldwijde acceptatie van de yuan te bevorderen. Het land heeft het aandeel van de yuan in wereldwijde betalingen al naar recordhoogtes gestuwd.

Tijdens het Belt and Road Forum in Peking, dat op woensdag eindigde, hebben de beleidsbanken van China een reeks leningsovereenkomsten in yuan ondertekend met buitenlandse kredietverstrekkers. Het opvallende aspect van dit initiatief is dat veel van de 130 landen die het forum bijwoonden, behoorden tot de zogenaamde Global South, terwijl de meeste westerse landen afwezig bleven. Bovendien onderstreepte de aanwezigheid van de Russische president Vladimir Poetin de ambitie van de Chinese president Xi Jinping om een nieuwe, multipolaire wereldorde tot stand te brengen.

China heeft een duidelijk doel voor ogen: Het vergroten van het gebruik van de yuan voor afwikkelingen, ondanks de waardedaling van de valuta ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Het financieren van BRI-projecten heeft China geholpen om het proces van de internationalisering van de yuan nieuw leven in te blazen. Dit initiatief, dat tien jaar geleden door president Xi werd gelanceerd, heeft tot doel mondiale infrastructuur- en energiesystemen te bouwen die Azië met Afrika en Europa verbinden.

De financiële wereld is echter niet immuun voor verandering. Als gevolg van de toenemende geostrategische spanningen en de stijgende Amerikaanse rentetarieven, heeft Beijing meer landen weten te overtuigen om de yuan te gebruiken voor financiële afwikkelingen. Deze ontwikkeling

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!