Europese economie lijdt onder trage groei en inflatie

De Europese Centrale Bank (ECB) wordt momenteel geconfronteerd met een trage groei en hoge inflatie binnen in de eurozone. Dit vormt op zijn beurt weer een aanzienlijke uitdaging voor de ECB, aangezien zij werkt aan het handhaven van de stabiliteit en het bevorderen van economische groei in Europa.

Met weinig andere keus dan huishoudens en bedrijven nog meer financiële druk op te leggen, staat de ECB voor een onzekere toekomst te midden van een stortvloed aan economische gegevens die haar rol bij het stabiliseren van de economie in de regio nog uitdagender maakt.

Renteverhogingen zijn zeer waarschijnlijk

In het eerste kwartaal van het jaar steeg de economische productie in de eurozone met slechts 0,1%, omdat de binnenlandse consumptie in veel economieën stagneerde.

Deze stagnatie geeft aan dat de stijgende inflatie en dalende reële inkomens een negatieve invloed hebben op consumenten. De groei in de regio werd voornamelijk gedreven door de export, dankzij een heropleving van de wereldhandel nu China zijn post-pandemische economie weer opent.

Investeer nu €5000 gratis via Finst! Start vandaag nog >

Ondanks de trage groei geven nationale gegevens aan dat de prijsgroei slechts langzaam afneemt, wat de ECB onder druk zet om haar agressieve renteverhogingen voort te zetten.

Zo denken veel commentatoren dat de ECB, tijdens de vergadering van de centrale bank van volgende week, de rente waarschijnlijk zal blijven verhogen, hoewel de groei in de hele eurozone niet ver is van afvlakken.

De inflatie blijft hoog

De inflatie in de eurozone blijft een belangrijk punt van zorg, aangezien deze ruim boven de doelstelling van 2% van de ECB is gebleven. De gegevens van april lieten gemengde resultaten zien: terwijl Duitsland een lichte daling van de inflatie kende (7,6%, een daling van 7,8%), zagen Frankrijk en Spanje de inflatie stijgen, voornamelijk als gevolg van verlagingen van energiesubsidies.

Er zijn echter aanwijzingen dat de voedselprijzen in Duitsland, Frankrijk en Spanje zouden kunnen dalen, wat voor enige verlichting zou kunnen zorgen voor de ECB.

De aanstaande publicatie op 2 mei van de inflatiecijfers voor de hele eurozone, samen met een ECB-enquête onder banken, zal een cruciale rol spelen bij de beslissingen van de centrale bank over renteverhogingen.

Geldmarkten voorspellen momenteel nog eens 70 basispunten aan renteverhogingen door de ECB tegen oktober, mogelijk gevolgd door verlagingen volgend jaar.

Verdien uw eerste Bitcoin. Meld u aan en ontvang een bonus van $12. Een verwijzingsbonus tot $3.000!