EU dreigt om Elon Musk’s Twitter te verbannen

Als Elon Musk zich niet gaat houden aan de content moderatie regels van de EU, zal zijn Twitter in Europa verboden worden, waarmee een regelgevende strijd voor de toekomst van sociale media netwerken wordt opgezet.

Twitter moet de nieuwe Digital Services Act volgen

Op woensdag, tijdens een videovergadering met Musk, uitte Thierry Breton – de EU-commissaris die belast is met de handhaving van de digitale regels van het blok – het dreigement, volgens bronnen bekend met het gesprek.

Breton zei toen dat Twitter in strijd zou handelen met de nieuwe Digital Services Act van de EU, tenzij Musk een aantal regels zou volgen. Deze wet is bedoeld om Big Tech verantwoordelijk te houden voor de inhoud op hun platforms, en als Twitter in overtreding zou worden bevonden, zouden ze een verbod of boetes tot 6 procent van de wereldwijde omzet tegemoet kunnen zien.

De eigenaar van Twitter zei dat hij de DSA “heel verstandig” vond, volgens mensen die op de hoogte waren van het gesprek. Hij voegde eraan toe dat hij de wetgeving had gelezen en vond dat die overal ter wereld zou moeten worden toegepast. Musk – zelfverklaard tot “vrijspreker absolutist” – stelt echter dat alle spraak op het platform moet worden toegestaan zolang het legaal is. Niettemin zal “negatieve/haatzaaiende spraak” worden “gedeboost”.

Elon Musk unbanned personen willekeurig?

Musk in het verleden verklaard dat Twitter zich aan alle bestaande wetten zou houden. De EU vraagt onder meer dat hij specifieke redenen geeft waarom een gebruiker van de site zou kunnen worden verbannen.

Na het houden van een poll onder gebruikers over de vraag of de voormalige Amerikaanse president Donald Trump wel of niet zou mogen terugkeren op de site, heeft Musk zijn account weer vrijgegeven. Andere controversiële accounts, waaronder Kanye West (verbannen wegens antisemitische opmerkingen) en Andrew Tate (verboden wegens misogynistische inhoud) zijn ook weer toegelaten op Twitter. Allen blijven verbannen van rivaliserende platforms Facebook en Instagram.

Nadat de overname van 44 miljard dollar was afgerond, zei Musk dat hij een “onafhankelijke moderatieraad” zou aanstellen die geraadpleegd zou worden voordat verboden accounts weer in ere hersteld konden worden. Maar vorige week verklaarde Musk in een reactie op een tweet die verwees naar zijn oorspronkelijke opmerking:

“Een grote coalitie van politieke/sociale activistische groeperingen kwam overeen om niet te proberen Twitter om zeep te helpen door ons reclame-inkomsten te ontnemen als ik met deze voorwaarde instemde. Ze hebben de deal echter verbroken.”

Twitter heeft tevens onlangs zijn beleid met betrekking tot valse informatie over Covid afgeschaft, en zal niet langer optreden tegen tweets die deze regels overtraden.

Dit is nog niet alles…

Breton drong er bij Musk ook op aan om even zorgvuldig om te gaan met reclame door zich niet te richten op kinderen of gebruikers op basis van religieuze en politieke overtuigingen – dit is in overeenstemming met de digitale regels van de EU die volgend jaar van kracht worden.

De EU heeft Twitter ook gevraagd om tegen volgende zomer een audit uit te voeren, om aanvullende informatie van het bedrijf te verkrijgen, zoals het aantal actieve gebruikers en verboden accounts.

Hoge EU-functionarissen hebben op zijn beurt hun bezorgdheid geuit over de vraag of Twitter wel aan de nieuwe regels zal kunnen voldoen, vooral nadat Musk deze maand meer dan 7.500 personeelsleden heeft ontslagen.