Een regelrecht verbod op Bitcoin-mining is waarschijnlijk, aldus ECB

Een nieuw rapport van de Europese Centrale Bank (ECB) stelt vast dat klimaatverandering koolstofbelastingen op cryptotransacties kan afdwingen, evenals een verbod op het delven van proof-of-work-activa zoals Bitcoin (BTC).

Het rapport stelt vast dat, aangezien de autoriteiten in de EU besloten hebben om benzinevoertuigen streng te reguleren als middel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, het ook logisch zou zijn om dezelfde redening toe te passen op proof-of-work-blockchains. Het gaf het volgende aan:

“Het is moeilijk in te zien hoe autoriteiten ervoor kunnen kiezen om benzineauto’s gedurende een overgangsperiode te verbieden, maar een oogje dichtknijpen voor activa van het type Bitcoin die zijn gebouwd op proof-of-work-technologie, met een energieverbruik op landformaat en jaarlijkse koolstofemissies die momenteel de eerdere en beoogde besparingen op broeikasgassen (BKG) van de meeste landen van het eurogebied tenietdoen.

Om door te gaan met de auto-analogie, hebben overheden de keuze om de crypto-versie van het elektrische voertuig te stimuleren (proof-of-stake en de verschillende blockchain-consensusmechanismen) of om de crypto-versie van de auto op fossiele brandstof te beperken of te verbieden (proof-of-work blockchain-consensusmechanismen).”

De verklaring zei dat, hoewel het voor autoriteiten mogelijk is om niets te doen, de meest waarschijnlijke uitkomst een regelrecht verbod is op het minen van Bitcoin en andere crypto-activa met proof-of-work en de invoering van een CO2-belasting op transacties met digitale activa. Tevens gaf het aan dat een dergelijk beleid prijzen kunnen beïnvloeden. Het gaf het volgende aan:

“De prijsimpact op de crypto-activa waarop beleidsacties gericht zijn, is waarschijnlijk evenredig met de ernst van de beleidsactie en of het een wereldwijde of regionale maatregel is.”

Verdien uw eerste Bitcoin. Meld u aan en ontvang een bonus van $12. Een verwijzingsbonus tot $3.000!