Centrale bank van Cuba gaat VASP-licenties uitgeven

De centrale bank van Cuba, de Banco Central de Cuba (BCC), heeft op 26 april aangekondigd dat het licenties gaat uitgeven voor virtual asset service providers (VASP’s).

Iedereen die virtuele activa-gerelateerde diensten wil aanbieden, moet eerst een licentie krijgen van de BCC. Dit blijkt uit de Gaceta Oficial, dat de resolutie van de Centrale bank van Cuba bevat. Voor het eerst werd in augustus 2021 de resolutie 215 gepubliceerd door de door de staat gerunde Gaceta Oficial, de centrale bank van het land nieuwe regels zou uitrollen over hoe om te gaan met crypto-activa. Deze stap betekent dat commerciële aanbieders van gerelateerde diensten een licentie moeten krijgen om te mogen opereren in het land. Er werd gezegd:

“De Centrale Bank van Cuba reguleert het gebruik van bepaalde virtuele activa in commerciële transacties, evenals het verlenen van licenties. dienstverleners van virtuele activa voor verrichtingen in verband met financiële, deviezen- en innings- of betalingsactiviteiten, op en vanuit het nationale grondgebied.”

Natuurlijke of rechtspersonen moeten een vergunning aanvragen bij de Centrale Bank van Cuba om activiteiten te kunnen uitvoeren als virtuele activa-dienstverleners. Het BCC zei het volgende:

“De Centrale Bank van Cuba evalueert bij het overwegen van de licentieaanvraag de wettigheid, kansen en sociaaleconomische belangen van het initiatief, de kenmerken van het project, de verantwoordelijkheid van de aanvragers en hun ervaring in de activiteit.”

In het document wordt ook gesteld dat bedrijven een boete zullen krijgen in overeenstemming met de huidige bank- en financiële voorschriften van de eilandnatie, zodra er zonder licentie wordt geopereerd. Verder werd door Gaceta gespecificeerd dat dit vonnis 20 dagen na publicatie van kracht wordt, wat valt op 16 mei. De BCC zei”

“Licenties van virtual asset service providers worden goedgekeurd voor een periode van een jaar, verlengbaar met een tweede jaar, gezien de experimentele en nieuwe aard van dit soort activiteiten.”

Vanuit een mandaat van de BCC blijkt dat overheidsinstanties geen virtuele activa mogen gebruiken bij transacties. Dit mag enkel alleen als er goedkeuring voor gegeven is. Tegelijkertijd legt de resolutie, zoals de zaken er nu voorstaan, niet uit hoe de Cubaanse regering belastingen zou heffen op de activiteiten van virtuele activa. Dit zou een nieuwe stap betekenen voor de verschuiving in Latijns-Amerika naar cryptocurrencies.

Op 27 april werd daarnaast gemeld dat het Mexicaanse senaatsgebouw net zijn eigen Bitcoin-geldautomaat heeft gekregen terwijl het land zich schrap zet om crypto te reguleren.

Verdien uw eerste Bitcoin. Meld u aan en ontvang een bonus van $12. Een verwijzingsbonus tot $3.000!