Top tech CEO’s en vice president van de VS discussiëren gevaren van AI

De vice-president van de Verenigde Staten en de belangrijkste adviseurs van president Joe Biden hebben een vergadering gehouden met verschillende CEO’s uit de AI-industrie om “zorgen over de risico’s van AI” te bespreken.

Op 4 mei werd vice-president Kamala Harris vergezeld door negen topadviseurs van de regering-Biden op het gebied van wetenschap, nationale veiligheid, beleid en economie, tijdens een vergadering met de CEO’s van OpenAI, Microsoft, Google en de AI-startup Anthropic. Opmerkelijk genoeg was de CEO van Meta, Mark Zuckerberg, afwezig.

Voorafgaand aan de vergadering heeft het Witte Huis een reeks aankondigingen gedaan met betrekking tot financiering van AI-onderzoeksfaciliteiten, overheidsbeleid op het gebied van AI en evaluatie van AI-systemen. Volgens de aankondiging richtte de vergadering zich op de transparantie van AI-systemen, het belang van evaluatie en validatie van de veiligheid van AI en het waarborgen dat AI beveiligd is tegen kwaadwillende actoren.

Naar verluidt zijn de regering en de tech-CEO’s het erover eens dat “meer werk nodig is om passende waarborgen en bescherming te ontwikkelen” voor AI. De CEO’s hebben zich ertoe verbonden om met het Witte Huis samen te werken om ervoor te zorgen dat Amerikanen kunnen “profiteren van AI-innovatie”.

Op dezelfde dag heeft de regering-Biden ook aangekondigd dat ze $140 miljoen zal uittrekken om zeven nieuwe nationale AI-onderzoeksinstellingen op te zetten, waarmee het totaal op 25 komt in het hele land. De instituten moeten “doorbraken” bewerkstelligen op gebieden als klimaat, landbouw, energie, volksgezondheid, onderwijs en cybersecurity.

Ten slotte zal het Witte Huis een conceptbeleid vrijgeven over hoe de Amerikaanse overheid AI zal gebruiken, dat deze zomer ter beoordeling aan het publiek zal worden voorgelegd. Er zullen richtlijnen worden opgesteld voor de ontwikkeling, het gebruik en de aanschaf van AI door federale departementen en agentschappen, die als model moeten dienen voor de aankoop en het gebruik van AI door staats- en lokale overheden.

Verdien uw eerste Bitcoin. Meld u aan en ontvang een bonus van $12. Een verwijzingsbonus tot $3.000!