EU lijkt regulatie omtrent smart contracts te verlichten

De Europese Unie heeft plannen om smart contracts, die zijn gelieerd met cryptocurrency, te reguleren. Het lijkt er echter op dat de infrastructurele onderbouwing van gedecentraliseerde financiering in een minder belastende richting op te gaan.

Wetgevers in het Europees Parlement hadden overeenstemming bereikt over een nieuwe tekst van de Data Act. Dit leidde tot gewichtsverlies van het originele artikel over smart contracts, blijkt uit een conceptvoorstel.

Uit het concept blijkt dat verkopers of aanbieders van bijvoorbeeld smart contracts niet langer een conformiteitsbeoordeling hoeven uit te voeren en een verplichte verklaring hoeven te ondertekenen dat ze voldoen aan de EU-eisen. Verwachtingen voor smart contracts om te voldoen aan zogenaamde geharmoniseerde normen werden ook geschrapt.

De tekst verkleint ook de reikwijdte om alleen de contractpartij die een smart contract aanbiedt te dekken, in plaats van een bredere groep die leveranciers of professionals omvat die betrokken zijn bij de implementatie van smart contracts.

Het plan van de EU is om smart contract te reguleren in het kader van haar bredere strategie voor datamarkten. Waarschijnlijk zal de wetgeving gevolgen hebben voor crypto, aangezien dergelijke contracten, die zijn geschreven in softwarecode, de infrastructuur van DeFi ondersteunen.

Ondanks dat er tekenen zijn dat de EU haar greep aan het verliezen is, bevat de ontwerpwetgeving nog steeds enkele stevige stappen om crypto-technologie te reguleren.De voorzieningen omvatten onder andere toegangscontrolemechanismen” en bescherming van handelsgeheimen die zijn geïntegreerd in het ontwerp van smart contracts. Er moet namelijk de mogelijkheid bestaan om transactiemechanismen te beëindigen of te onderbreken en wetgevers moeten beslissen onder welke voorwaarden dat toelaatbaar is.

Van smart contract wordt bovendien verwacht dat zij hetzelfde niveau van bescherming en rechtszekerheid krijgen als alle andere contracten die op verschillende manieren worden gegenereerd, volgens het concept.

De Europese commissie, die de onderhandelingen over het dossier leidt, zal op 9 februari stemmen om de tekst goed te keuren. Een plenaire stemming zal vervolgens in het parlement plaatsvinden die in maart worden verwacht. Mocht het ontwerp worden aangenomen, gaat het dossier verder met interinstitutionele onderhandelingen, samen met de Europese Commissie en de Europese Raad.