G20 leiders pleiten voor crypto regelgeving

De Amerikaanse president Joe Biden en andere staatshoofden van de Groep van 20 (G20) roepen op tot internationale regelgeving voor cryptocurrencies.

Volgens een G20-verklaring van het Witte Huis zijn de leiders van de 20 grootste economieën ter wereld het tijdens een recente top in Indonesië erover eens geworden dat er behoefte is aan meer regelgeving in de crypto-ruimte. Er werd het volgende aangegeven:

“Het is van cruciaal belang om het publieke bewustzijn van risico’s te vergroten, de resultaten van de regelgeving te versterken en een gelijk speelveld te ondersteunen, terwijl de voordelen van innovatie worden benut.”

De groep steunt daarnaast de inspanningen van de Financial Stability Board (FSB), die een raamwerk voor de internationale regulering van crypto heeft aanbevolen, door te zeggen dat digitale activa en tussenpersonen die dezelfde functie vervullen als hun traditionele financiële tegenhangers, onderworpen moeten zijn aan gelijkwaardige regeling. Het gaf aan:

“We verwelkomen het lopende werk van de FSB en internationale standaardsetters om ervoor te zorgen dat het crypto-activa-ecosysteem, inclusief de zogenaamde stablecoins, nauwlettend wordt gevolgd en onderworpen aan robuuste regelgeving, supervisie en toezicht om potentiële risico’s voor de financiële stabiliteit te beperken.

We verwelkomen de door de FSB voorgestelde benadering voor het opzetten van een alomvattend internationaal kader voor de regulering van activiteiten op het gebied van crypto-activa, gebaseerd op het principe van ‘dezelfde activiteit, hetzelfde risico, dezelfde regulering’. We omarmen ook het rapport van de FSB over de herziening van haar aanbevelingen op hoog niveau voor de regulering van, het toezicht op en het toezicht op ‘global stablecoin’-regelingen.

We verwelkomen ook het FSB-consultatierapport over het bevorderen van internationale consistentie van regelgevende en toezichthoudende benaderingen van crypto-activa-activiteiten en markten.”

Volgens de verklaring steunt de groep ook de richtlijnen die in juli zijn uitgegeven door het Comité voor betalingen en marktinfrastructuur van de Bank voor Internationale Betalingen (BIS COPMI) en het Comité en de Internationale Organisatie van Effectentoezichthouders (IOSCO). De twee groepen zeiden dat de Principles for Financial Market Infrastructures, een bestaande internationale standaard voor financiële markten, van toepassing zijn op stablecoin-transacties.