Bitcoin-mining vertegenwoordigt 0,1% van de wereldwijde uitstoot, aldus rapport

Uit een nieuw rapport van Cambridge Center for Alternative Financa (CCAF) blijkt dat Bitcoin-mining goed is voor ongeveer 0,1% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dit cijfer komt neer op 48,35 miljoen toen koolstofdioxide per jaar. Daarnaast schatte het instituut dat 37,6% van de energie die door de industrie wordt gebruikt, afkomstig is van duurzame bronnen.

De cijfers zijn gebaseerd op de geografische spreiding van Bitcoin-mining in januari. De CCAF keek naar de meest recente gegevens en combineerde deze met openbare informatie over hoe elektriciteit wordt opgewekt in verschillende regio’s. Het is belangrijk op te merken dat de cijfers geen activiteiten omvatten waarvan kan worden verwacht dat ze de emissies verminderen, zoals het gebruik van fakkelgas, energie die achter de meter wordt geproduceerd en terugwinning van afvalwarmte. De projectleider van Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index en auteur van het rapport meldde:

“Het ontbreekt ons gewoon aan de gegevens om dat vast te leggen.”

De cijfers van de CCAF staan echter in contrast met de 59,5% waarmee de Bitcoin Mining Council mee aankwam. Deze cijfers hadden betrekking op het tweede kwartaal van 2022 na onderzoek van mining-bedrijven.

Verder ging het rapport in op de discrepantie tussen degenen die geloven dat Bitcoin de milieuvooruitgang ongedaan zal maken en degenen die denken dat het juist kan helpen in de strijd tegen klimaatverandering. In het rapport werd aangegeven:

“Als we naar de argumenten van beide partijen kijken, lijken sommige beweringen nogal vergezocht en gebaseerd op oversimplificaties, terwijl andere gebaseerd zijn op schaarse informatie. Belangengroepen aan beide kanten strijden om interpretatieve autoriteit om de publieke opinie in hun voordeel te beïnvloeden en beleidsmakers te overtuigen van de noodzaak van regelgeving.”

Eerder deze maand publiceerde het Witte Huis een rapport over crypto-activa en klimaat. Hierin werden regelgevers aangemoedigd om te werken aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en verklaarde dat de regering of het congres beperkingen zouden overwegen als het andere faalt. Aan de andere kant suggereerde het dat bepaalde soorten energie die worden gebruikt om Bitcoin-miners van stroom te voorzien, een positief effect kunnen hebben op de emissies.

De CEO van Marathon, Fred Thiel, zei in een reactie op het rapport van het Witte Huis dat Amerikaanse regelgevers stimulansen moeten creëren van Bitcoin-miners om hernieuwbare energie te gebruiken en het ontmoedigen voor op fossiele brandstoffen gebaseerde bronnen.

Volgens de bevindingen van de CCAF is de huidige jaarlijkse emissie door Bitcoin-mining ruim 14% lager dan in 2021. Het rapport stelde:

“Een aanzienlijke daling van de winstgevendheid van mijnbouw leidde tot een daling van het elektriciteitsverbruik, ondanks een aanzienlijke toename van de hashrate.”

Het wijst op een mogelijke verhoging van de efficiëntie van mijnbouwhardware, aangezien de omzetdaling miners ertoe aanzet om oudere en minder efficiënte hardware uit dienst te nemen.