Web3 trekt steeds meer vrouwelijke professionals aan

De betrokkenheid van vrouwelijke enthousiastelingen en professionals in het Web3-ontwikkelingsdomein blijft in een groeiende trend zitten. Dit blijkt uit de nieuwste bevindingen die zijn gepubliceerd in het Web3 Career Market-rapport van KuCoin.

Het door KuCoin uitgevoerde onderzoek hield rekening met meer dan 3.600 vrouwelijke Web3-gebruikers. Deze werden gecategoriseerd als professionals, enthousiastelingen en mensen zonder eerdere werkervaring in de derde versie van het web. Het rapport onderzocht de mate van vrouwelijke betrokkenheid bij Web3 over verschillende loopbaangrenzen heen, zoals de duur van het dienstverband, gerelateerde sectorervaring, culturele barrières, voorkeursrichtingen en vele andere.

Vanuit de categorisering bleek dat slechts 16% van de groep Web3-professionals zijn met eerdere werkervaring in vergelijkbare industriesectoren. Voorbeelden hiervan zijn de cryptocurrency-markt, NFT’s, metaverse, DAO, DeFi en ontwikkeling. Van de groep had 33% fulltime werkervaring binnen de industrie van de derde versie van het web. De overigen hadden parttime gewerkt, waarvan 49% als freelancer. 54% van de ondervraagden had daarnaast oprechte interesse getoond om zich bezig te houden met het Web3-domein als een carrièrepad.

De keuze in Web3 speelt een cruciale rol bij het stimuleren van vrouwelijke gebruikers om de branche als carrièrekeuze te kiezen. Hierbij had meer dan 50% van de Web3-enthousiastelingen aangegeven interesse te hebben in Research & Strategy en Growth Marketing. Ook waren de gebieden Product Management & Operations en Data-analyse veelbelovend gebleken voor het aantrekken van vrouwelijke professionals. De ontwikkeling loopt ver achter, aangezien slechts 22% van de vrouwen de gegeven richting als een interessante beroepskeuze noemt.

De blockchain-industrie wordt grotendeels door mannen gedomineerd en dat heeft ook een impact op de professionele betrokkenheid van vrouwen. Doordat mannen de industrie domineren, is er ook sprake van een dominerende mannencultuur. Voor 33% van de vrouwelijke gebruikers werd deze cultuur genoemd als een belemmering om Web3 te betreden en als professionals te groeien. Een andere belemmering is het gebrek aan goed gerelateerd onderwijs dat de toegang tot de derde versie van het web voor vrouwen zou vergemakkelijken. Toch heeft meer dan twee derde van de vrouwelijke professionals verklaard vertrouwen te hebben in hun capaciteiten om de werkomgeving en de algehele cultuur van Web3-projecten te verbeteren.

Uit het rapport van KuCoin blijkt ook dat het potentieel van vrouwelijke professionals aan Web3 niet kan worden gebagatelliseerd. Volgens het rapport is het logisch om in de nabije toekomst een snellere en bredere acceptatie van gedecentraliseerde diensten te verwachten naarmate meer vrouwelijk professionals zich bij Web3 aansluiten. Dit komt door de hoge betrokkenheid van vrouwelijke professionals op het hoogste niveau in de Web3-projecten.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!