Wat is API3?

API3 is een relatief nieuw blockchainproject dat in december van 2020 het licht zag. De drie oprichters vonden elkaar in hun zoektocht naar wat zij het ‘Oracle problem’ noemen. API3 wordt dan ook wel eens de ‘Chainlink killer’ genoemd. 

Wat is de use-case van API3? 

API3 wil de nood aan de oracles of nodes wegwerken, want smart contracts worstelen nog vaak met het binnenkrijgen van betrouwbare data. Application Programming Interfaces of API’s zouden hiervoor een oplossing kunnen bieden. Alleen is het niet mogelijk dat API’s rechtstreeks aan smart contracts gekoppeld kunnen worden. API3 wil dit mogelijk maken. 

Het Oracle probleem 

Oracle chains zoals die van Chainlink zijn erg in populariteit gegroeid, want zij hebben een manier ontwikkeld die de API’s met smart contracts kan doen communiceren.

Chainlink nodes of oracles werken namelijk als een soort middenman die de connectie voorziet tussen de API’s van off-chain data en de on-chain smart contracts.  

Maar dat spreekt natuurlijk tegen één van de bestaansredenen van blockchaintechnologie, n.l. het overbodig maken zoveel mogelijk middenmannen. De middenmannen krijgen dan ook meer en meer macht en als ze in meer of mindere mate gecontroleerd worden door eenzelfde speler, werkt dat een monopolie en verdere centralisatie nog meer in de hand. Bovendien zorgt een monopolistische situatie er meestal voor dat de prijzen zullen stijgen. 

De API3 oplossing 

API3 legt de oplossing bij de API-of dataleverancier. Zij die de API en de data aanleveren, worden node. Dat zal zorgen voor meer decentralisatie én concurrentie. Die drukt dan op zijn beurt de prijs voor geleverde diensten. De node/API wordt dan overigens ook verantwoordelijk voor de data die hij aanlevert, waar bij Chainlink die bij de oracle ligt. 

Door een systeem dat API3 Airnode gedoopt heeft, kan de API-leverancier op een snelle en eenvoudige manier deelnemen aan het netwerk en zijn data on-chain beginnen sturen. Het werkt met een aggregator contract met Ethereum nodes dat ze in feite tot oracle nodes maakt, als een gedecentraliseerde API.

De Airnode software legt een schil rond de API die het mogelijk maakt deze on-chain beschikbaar te maken. 

Volgens de roadmap van het project zal de Airnode Alpha in juni van dit jaar gereleased worden. In september zou de ChainAPI of software die API providers nodig hebben om die Airnode eenvoudig op te zetten, gelanceerd worden. 

API3 DAO 

De API3 DAO zal de dAPI’s die bestaan uit de aggregatie van deze orakels regelen en beheren. Zo verzekert het project zich van een zekere vorm van decentralisatie en openheid. Iedereen die meewerkt of wil meewerken, kan stemmen en zo mee vorm geven aan de grote beslissingen rond het project. Beslissingen zoals over mogelijke veranderingen in de mechanismen van de blockchain zoals staking rewards of wanneer er aanvragen zijn voor giften. 

Hoe zit het met de tokenomics? 

API3 tokens zijn ERC20-tokens op het Ethereum netwerk. Het API3 token wordt gebruikt als betaalmiddel want elke dApp die gebruikt maakt van het dAPI netwerk moet daarvoor betalen. API3 kan je ook staken in wat ze de Insurance Pool noemen. Doe je dat, dan verdien je stemrecht in de API3 DAO. Daarmee kan je mee de toekomst bepalen van het netwerk door actief deel te nemen in de beslissingsname. Bovendien krijg je wekelijkse staking rewards. 

Alhoewel we wel kunnen volgen in de probleemstelling rond oracle chains en we wel wat zien in de API3 oplossing, zien we ook nog een erg jong project met een ietwat bedenkelijke token verdeling. Wij wachten dus graag nog even af wat het team later in 2021 zal klaarspelen.

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!