Centrale bank van Georgië werkt samen met het IMF aan crypto-regelgeving

De gouverneur van de Nationale Bank van Georgië (NBG), Koba Gvenetadze, heeft in een interview recentelijk aangegeven dat NBG werkt aan een regelgevend kader voor crypto. Op maandag 4 april werd er een interview gepubliceerd in de Georgische nieuwsuitzending The Financial. Hierin werd Gvenetadze gevraagd wat de geschatte omzet van cryptocurrencies in Georgië zijn. Gvenetadze antwoordde als volgt:

“Vanwege het feit dat de VASP-sector in dit stadium niet gereguleerd is, hebben we geen nauwkeurige gegevens over dit probleem. Het vijfde ronde wederzijdse evaluatierapport van Georgië dat in september 2020 werd gepubliceerd… stelt dat het volume van de wisseltransactie tussen GEL 3,5 en 5 miljoen (EUR 1 tot 1,5 miljoen) per maand kan liggen.”

En toen hem werd gevraagd of NBG van plan is om de cryptomarkt in Georgië te reguleren, antwoordde hij:

“Ja, het NBG is van plan om de cryptomarkt in Georgië te reguleren. In dit verband hebben we een eerste ontwerp van de relevante wetswijzigingen ontwikkeld in overeenstemming met de vereisten van de Financial Action Task Force. We profiteren ook van technische bijstand van het personeel van het Internationaal Monetair Fonds bij de ontwikkeling van dit regelgevingskader. Ontwerp van wetswijzigingen in dit stadium omvat registratie / licenties, nalevingstests en AML-controlevereisten voor crypto-marktspelers.”

“Wel moet worden opgemerkt dat voordat bovengenoemde regelgeving in werking treedt, er al enkele maatregelen zijn genomen door het NBG. Met name financiële instellingen is het verboden om virtuele diensten voor de uitwisseling en overdracht van activa aan te bieden. Ook moeten personen die activiteiten met betrekking tot virtuele activa verrichten, door financiële instellingen worden geclassificeerd als cliënten met een hoog risico en moeten zij worden onderworpen aan passende, versterkte preventieve maatregelen.”

Georgië is momenteel een van de weinige landen die de crypto-sector wil reguleren zonder bedrijven weg te jagen met regels. In 2019 voerde de voormalige Sovjet-staat een wet in waardoor de btw kwam te vervallen bij crypto-gerelateerde diensten.

Verdien uw eerste Bitcoin. Meld u aan en ontvang een bonus van $12. Een verwijzingsbonus tot $3.000!