cryptocurrencies.jpg

Amerikaanse ministerie van Financiën ziet het gevaar van cryptocurrencies op de dollar

De gehele cryptocurrency-markt heeft dit jaar een enorme sprong gemaakt, aangezien institutionele giganten besloten hebben om de markt te betreden en landen zoals El Salvador Bitcoin in hun financiële ecosysteem hebben opgenomen. Dit is echter in toenemende mate een bron van zorg geworden voor de Amerikaanse regering. Zo heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën een Sanctions Review-rapport uitgebracht waarin wordt beweerd dat digitale activa de door de VS geïnitieerde sanctieprogramma’s ondermijnen. Het officiële rapport luidt als volgt:

“Technologische innovaties zoals digitale valuta, alternatieve betalingsplatforms en nieuwe manieren om grensoverschrijdende transacties te verbergen, verminderen mogelijk de effectiviteit van Amerikaanse sancties. Deze technologieën bieden kwaadwillende actoren de mogelijkheid om geld aan te houden en over te dragen buiten het traditionele financiële systeem. Ze stellen ook onze tegenstanders in staat om nieuwe financiële en betalingssystemen te bouwen die bedoeld zijn om de wereldwijde rol van de dollar te verminderen.”

Zoals jullie wellicht al weten, is de Amerikaanse dollar de handelsvaluta op de internationale handelsmarkt en de VS heeft ten minste 9.000 sancties uitgevaardigd tegen bedrijven en landen die verschillende voorschriften overtreden. Cryptocurrencies zijn echter behoorlijk populair geworden onder gesanctioneerde landen om de beperkingen te omzeilen. Meest recentelijk heeft Iran gepleit voor het gebruik van Bitcoin voor internationale handelsregelingen.

In het officiële beoordelingsrapport wordt tevens aangehaald dat het bureau zijn kennis over de evoluerende digitale activa-ruimte moet verdiepen om de volledige levenscyclus van activiteiten met sancties te ondersteunen. Het zegt dan ook dat de sancties moeten voldoen aan de volgende punten:

a) Ondersteunt een duidelijke beleidsdoelstelling binnen een bredere strategie van de Amerikaanse overheid: Sancties moeten naast andere maatregelen worden ingezet als onderdeel van een grotere strategie ter ondersteuning van specifieke beleidsdoelen.

b) Is beoordeeld als het juiste instrument voor de omstandigheden: Sancties moeten omvatten: rigoureuze economische analyse, technische expertise en intelligentie om ervoor te zorgen dat ze de juiste zijn instrument in ons nationale veiligheidsarsenaal om het geïdentificeerde doel na te streven.

c) Bevat verwachte economische en politieke implicaties voor de sanctiedoelstelling(en), Amerikaanse economie, bondgenoten en derde partijen en is gekalibreerd om onbedoelde effecten te beperken: Sancties moeten worden ontworpen om hun impact op maat te maken, zodat de kosten vallen op de beoogde doelen en dat mogelijke negatieve impact op anderen wordt geminimaliseerd.

d) Bevat een multilaterale coördinatie- en engagementstrategie: Waar mogelijk moeten de sancties gecoördineerd met bondgenoten, met gedeelde inlichtingen en middelen, en vergezeld van betrokkenheid bij relevante belanghebbenden, waaronder de industrie, financiële instellingen, bondgenoten, het maatschappelijk middenveld en de media.

e) Zullen gemakkelijk te begrijpen, afdwingbaar en, waar mogelijk, omkeerbaar zijn: Sancties moeten duidelijk worden gecommuniceerd zodat doelen, bondgenoten en anderen hun specifieke doelstellingen begrijpen en de omstandigheden waaronder ze kunnen worden geëscaleerd of teruggedraaid als reactie op het gedrag.”

Tot slot geeft het aan dat het zijn regelgevende kader moet aanpassen aan de veranderingen in de financiële ruimte. Het zegt hier het volgende over:

“De Verenigde Staten worden geconfronteerd met een veranderende wereld waarin financiële innovatie, verschuivingen in de wereldwijde economische activiteit, en nieuwe geopolitieke uitdagingen herdefiniëren hoe economische macht kan worden gebruikt om nationale veiligheidsdoelstellingen te ondersteunen. Deze verschuivingen gaan gepaard met nieuwe en toenemende dreigingen waarvoor sancties een cruciaal instrument kan zijn van het Amerikaanse beleid. Om deze veranderingen effectief het hoofd te bieden, moet Treasury moderniseren en haar sanctiebeleid en operationeel kader aanpassen.”

Dit rapport is niet geheel verrassend, aangezien de regering van Biden ook de eerste was die de ransomware-dreiging serieus nam en niet alleen waarschuwingen uitvaardigde tegen dergelijke aanvallen, maar ook de eerste sancties oplegde in een zaak tegen een Russische beurs, aangezien alleen al in 2021 bijna $590 miljoen aan crypto-losgeld is betaald. In totaal heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën het afgelopen decennium meer dan $5 miljard aan Bitcoin-losgeldbetalingen geïdentificeerd.

Scroll naar beneden om het volgende artikel te lezen of klik hier voor het laatste nieuws. Vergeet ons tevens niet te volgen op FacebookYouTube en Telegram, zodat je altijd op de hoogte blijft van het laatste nieuws!

deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

NET BINNEN