Ripple vs. SEC: Toezichthouder wil niet reageren op de 29.947 verzoeken vanuit Ripple

Gedurende de langlopende juridische strijd tussen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en Ripple Labs zijn er talloze moties tegen elkaar ingediend en hebben beide partijen continu met elkaar in de clinch gelegen. Hoewel de ontdekkingfase van de rechtszaak eigenlijk op 31 augustus zou eindigen, is deze voortdurend uitgesteld vanwege lastige verzoeken van beide partijen.

Op soortgelijke wijze heeft de SEC nu verzocht om een ​​telefonische conferentie met rechter Sarah Netburn. Het bureau wil ontheven worden van zijn verplichtingen om te reageren op de 29.947 verzoeken voor toelating. Deze verzoeken, zo beweerde de SEC, werden gedaan door de beklaagden “tijdens de laatste zes uur van de ontdekkingsfase”. De SEC zei het volgende hierover:

“De verzoeken leggen een extreme, onevenredige en onnodige last op de SEC, en zouden maandenlang werk vergen van de raadsman van de SEC om passende antwoorden voor te bereiden.”

Het bureau voegde hier het volgende aan toe:

“Deze verzoeken zijn ook onevenredig omdat ze een verpletterende last voor de SEC zouden vormen en het is onduidelijk hoe gedaagden ooit de antwoorden van de SEC zouden gebruiken tijdens het proces of bij een kort geding.”

Hoewel de kwestie in de loop van de maand door beide partijen routinematig is besproken, bevinden ze zich nu in een impasse. Het agentschap verzoekt daarom om “een passend beschermend bevel en verwerpt de beledigende en onredelijke verzoeken van beklaagden tot indiening.”

Maak nu een account aan op de grootste cryptocurrency exchange Binance en ontvang 10% handelskorting!

Bovendien waren er volgens de SEC tot 31 augustus slechts 254 verzoeken gedaan door Ripple en dit kostte het bureau bijna 100 uur om hierop te reageren.

Binnen enkele uren op die dag werden echter 29.947 afzonderlijke verzoeken toegevoegd, die volgens de SEC “niet gerelateerd zijn aan de centrale kwestie”. In plaats daarvan hebben ze meestal betrekking op Ripple’s eerlijke verdedigingskennisgeving die de SEC al heeft verplaatst naar staking. Het ging verder met:

“Veel van deze verzoeken vragen ook om toegang tot verklaringen die de SEC redelijkerwijs niet kan verifiëren of gebeurtenissen waarvan de SEC geen kennis uit de eerste hand heeft, inclusief de acties van derden die geen getuigen zijn in deze zaak.”

Ten slotte is de SEC van mening dat veel van hen ook “negatieve verzoeken” zijn over de toelating van activiteiten die worden ondernomen door andere platforms voor de handel in digitale activa. Het zei hier het volgende over:

“Dit alles probeert de reikwijdte van de juridische argumenten van de SEC te beperken in plaats van feiten vast te stellen die de gedaagden als bewijs zouden kunnen aanvoeren.”

Buiten de perikelen rechtszaal heeft Ripple ook een aanval gelanceerd op de SEC en het gebrek aan duidelijkheid over de regelgeving met betrekking tot digitale activa. Eerder deze week verklaarde Ripple-CEO Brad Garlinghouse dat het bedrijf openstaat om te schikken, mits er absolute zekerheid is over wat XRP is op een go-forward-basis. Hij ging verder met:

“En het is heel duidelijk hoe Ripple deze technologieën gebruikt, hoeveel andere mensen in de gemeenschap deze technologieën gebruiken. Het zijn geen effecten. Ze vertegenwoordigen geen eigendom van Ripple, het bedrijf.”